Thuis in uw branche

Aanvraag taxaties onroerende zaken

  • Publicatiedatum: 9-4-2014

De Belastingdienst heeft een nieuwe werkwijze gekozen voor de aanvraag taxaties onroerende zaken. Dit betekent dat een relatie de taxatie aanvraagt. De aanvraag wordt doorgezet naar de inspecteur die binnen 10 dagen moet beslissen of hij daar in toestemt of niet. Als er wordt ingestemd komt er vaststellingsovereenkomst en wordt de taxatie uitgevoerd.

Op dinsdag 8 april vond tussen de Belastingdienst afdeling taxaties en SRA (in het kader van Horizontaal Toezicht) een discussie plaats over de volgende twee knelpunten:

  • Wat is de rechtsmogelijkheid van de FD bij een afwijzing?
  • Hoe kunnen we het proces bij afwijzing beter stroomlijnen?

De oplossing lijkt eenvoudig. De inspecteur wordt nog meer verplicht in varianten te denken. Dat geeft hem dus een aantal opties om af te wijzen. Die opties worden aan FD kenbaar gemaakt. De opties bieden ook de mogelijkheid om alternatieven aan te reiken. Bijvoorbeeld aansluiten bij de WOZ.

De Belastingdienst zal ook nagaan of de afwijzing een volwaardige beschikking kan worden zodat er bezwaar en beroep mogelijk is. Het aanreiken van opties zal leiden tot minder toekenningen. Nu kiest men vaak voor acceptatie omdat men intern moet motiveren waarom men afwijst. Het toekennen leidt echter tot frustratie omdat een taxateur dan soms moet aangeven dat men niet kan taxeren omdat wettelijk WOZ verplicht is.
Wordt vervolgd.


Meer informatie

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren