Thuis in uw branche

AFM biedt accountantskantoren overgangsregeling voor pensioenadvies

  • Publicatiedatum: 23-2-2012

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) laat weten dat er een verkorte overgangsregeling komt voor accountantskantoren en actuariële adviesbureaus inzake pensioenadvisering.

Dit betekent dat ze niet direct hoeven aan te tonen dat de vakbekwaamheid is geborgd. Ze krijgen namelijk na vergunningverlening zes maanden de tijd om de vakbekwaamheid op orde te krijgen.

De AFM heeft in 2011 geconstateerd dat accountantskantoren en actuariële adviesbureaus die pensioenadvies leveren mogelijk een Wft-vergunning nodig hebben. Naar aanleiding hiervan heeft de AFM een interpretatie gepubliceerd over pensioenadvies en -bemiddeling door accountantskantoren en actuariële adviesbureaus. Accountantskantoren en actuariële adviesbureaus die aan de hand van deze interpretatie tot de conclusie komen dat zij een Wft-vergunning nodig hebben, moeten die zo snel mogelijk aanvragen.

Verkort overgangsregime

De AFM heeft besloten dat accountantskantoren en actuariële adviesbureaus vallen onder een verkort overgangsregime voor de vakbekwaamheid. Dit betekent dat de instellingen niet direct hoeven aan te tonen dat de vakbekwaamheid is geborgd. Ze krijgen namelijk na vergunningverlening zes maanden de tijd om de vakbekwaamheid op orde te krijgen. Dit betekent dat een voldoende aantal feitelijk leidinggevenden binnen zes maanden moet beschikken over de juiste diploma’s. Bij de vergunningverlening vermeldt de AFM duidelijk welke diploma’s zij moeten behalen.

Voorwaarden

De AFM stelt wel een aantal voorwaarden aan instellingen die aanspraak willen maken op het verkorte overgangsregime:

  • Ze moeten aantonen dat zij voor 1 januari 2012 actief waren in pensioenadvisering en hierbij gebruikmaakten van de vrijstelling. Hiervan moet zij bewijsstukken overleggen.
  • Ze moeten voldoen aan alle overige vergunningeisen.
  • De instelling vraagt een Wft-vergunning aan vóór 15 april 2012.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren