Thuis in uw branche

Algemene heffingskorting op de voorlopige aanslag 2011

  • Bron: Belastingdienst
  • Publicatiedatum: 6-7-2012

In de afgelopen maanden heeft de Belastingdienst een aantal voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over 2011 opgelegd. Hierbij is eerder toegekende algemene heffingskorting (AHK) teruggevorderd, of niet (volledig) verleend, terwijl u hier misschien toch recht op heeft. Mogelijk heeft u niet alle gegevens ingevuld of zijn gegevens door een onvolkomenheid in de software van uw belastingadviseur niet bij de Belastingdienst aangekomen.

De Belastingdienst meldt:

Wij zijn in juni begonnen met herstellen van deze situatie. Echter, omdat wij in veel gevallen niet alle gegevens hebben, kan het recht op de AHK niet (volledig) worden vastgesteld.
 
Gegevens doorgeven via Herzieningsverzoek
 
Als uw verzoek niet compleet is, kunnen wij uw voorlopige aanslag niet herzien.
Kiest u er voor om geen herziening van de voorlopige aanslag aan te vragen? Dan zal de eventuele AHK bij de definitieve aanslag juist berekend worden.
 
Wilt u niet wachten op de definitieve aanslag, maar z.s.m. een herziening van de voorlopige aanslag op het onderdeel AHK ontvangen? Dient u dan uiterlijk 1 september 2012 een herzieningsverzoek in, waarin zijn opgenomen:
 
Uw naam, adres, woonplaats, het aanslagnummer en de voor een juiste berekening van de AHK noodzakelijke elementen:
 
1. Verzoek om in aanmerking te komen voor AHK.
2. het verzamelinkomen van uw partner.
3. de door uw partner verschuldigde belasting.
4. uw telefoonnummer.
 
Indien u een te betalen aanslag heeft ontvangen, wordt automatisch tot 1 september 2012 uitstel van betaling verleend.
 
Deze verzoeken om herziening moet u uitsluitend insturen naar het volgende adres:
 
Belastingdienst/Centrale administratie
Postbus 2522
6401 DA Heerlen

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren