Thuis in uw branche

Auditfiles.nl ontsluit alle informatie over de Auditfile familie

  • Publicatiedatum: 25-4-2014

De Belastingdienst, SRA en GBNED hebben gezamenlijk de website www.auditfiles.nl gelanceerd met uitgebreide informatie over de Auditfile familie. Softwareontwikkelaars kunnen voor de laatste specificaties van de Auditfile familie al langer terecht op de website www.oswo.nl van de Belastingdienst. En dit laatste zal ook zo blijven.

Voor gebruikers en andere geïnteresseerden is al langer informatie over de Auditfile familie beschikbaar via www.softwarepakketten.nl. Op deze laatste website ontbraken echter de specificaties van de verschillende Auditfiles, terwijl daar in de praktijk wel behoefte aan is. Met de lancering van www.auditfiles.nl is deze laatste beperking opgeheven zijn nu ook de specificaties van de verschillende auditfiles voor een breed publiek beschikbaar. Met de nieuwe website wordt gestreefd naar een goede ondersteuning van zowel softwareleveranciers als gebruikers op dit gebied van de huidige Auditfiles en relevante ontwikkelingen.

Auditfile Financieel

Begin deze maand heeft het XML platform ook de nieuwe specificaties voor de Auditfile Financieel (XAF 3.2) en de Auditfile Salaris (XAS 8.0) vastgesteld. De belangrijkste aanpassingen in de Auditfile Financieel hebben betrekking op de invoering van het ReferentieGrootboekschema 1.0 (RGS). Door deze voorziening wordt het eenvoudiger om een relatie te leggen tussen de auditfile financieel en SBR (zie ook het artikel 'SBR Koppeling in Auditfile Financieel' van Harold Kinds, voorzitter van het XML-platform namens SRA).

Auditfile Salaris

Met de nieuwe specificatie van Auditfile Salaris is een inhaalslag gepleegd om deze synchroon te laten lopen met de loonaangifte berichten. Dit laatste vergroot de analysemogelijkheden van deze auditfiles, waarvoor steeds meer nieuwe analysetools op de markt komen. Meer informatie kunt u vinden op www.auditfiles.nl.

Referentiegrootboekschema

Ook groot nieuws over het RGS, de uitdaging om van een aantal veel toegepaste grootboekrekeningschema's te komen tot één gemeenschappelijk referentiegrootboekschema waaraan SRA een grote bijdrage levert! Op 27 mei a.s. zal tijdens een conferentie In Utrecht het RGS officieel worden gepubliceerd. De inmiddels opgedane  ervaringen zijn veelbelovend, met het schema kunnen verschillende externe en interne financiële rapportages met minder vertaalslagen worden opgesteld. Tijdens de conferentie zal ook een blik vooruit, op de implementatie van het RGS, worden geworpen. Uiteraard houden we u op de hoogte.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren