Thuis in uw branche

Belastingdienst trekt betalingsregeling coronabelastingschulden in

  • Publicatiedatum: 5-7-2023
Euromunten

Tijdens de coronacrisis konden bedrijven ervoor kiezen om de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Sinds 1 oktober 2022 moeten ondernemers deze coronabelastingschulden aflossen en aan de overige voorwaarden van de betalingsregeling voldoen. Als zij hier niet aan voldoen, ontvangen zij in juli 2023 een brief waarin de Belastingdienst de betalingsregeling intrekt.

Voorwaarden betalingsregeling coronabelastingschulden

De opgebouwde coronabelastingschulden moeten sinds oktober 2022 in beginsel in maandelijkse, gelijke termijnen worden afgelost. De ondernemer heeft hiervoor vijf jaar de tijd. Voorwaarde voor de betalingsregeling is dat de ondernemer zich ook aan die maandelijkse aflossing houdt.

Andere voorwaarden zijn dat tijdig de juiste belastingaangiften – onder meer btw en loonheffing – wordt ingediend voor belastingen vanaf 1 oktober 2022 en dat tijdig en volledig de betalingen worden gedaan die daaruit voortvloeien.

Brieven Belastingdienst

Als ondernemers een betalingsachterstand van de coronabelastingschulden en/of de lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022 hebben, dan ontvingen zij daarover al meerdere brieven van de Belastingdienst. In deze brieven werden zij gemaand om de betalingsachterstand in te lopen.

Let op! Die betalingsachterstand kan bestaan uit niet-betaalde nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022, niet-betaalde aflossingen op de coronabelastingschulden of uit een combinatie van beide.

Intrekken betalingsregeling

Reageerde de ondernemer niet op de laatste brief uit april 2023, dan ontvangt hij in juli 2023 een brief van de Belastingdienst waarin de Belastingdienst de betalingsregeling intrekt. De datum van de brief is 15 augustus 2023, maar de ondernemer krijgt de brief eerder. Om invorderingsmaatregelen en bijkomende (veelal hoge) kosten te voorkomen, heeft de ondernemer nog tot en met 28 augustus 2023 de tijd om in één keer het hele bedrag van de coronabelastingschulden te betalen.

Tip! Loopt een ondernemer maximaal één termijn achter in de coronabetalingsregeling dan trekt de Belastingdienst niet meteen de betalingsregeling in. Het gaat dus om ondernemers die meer dan één termijn achterlopen en/of een structurele achterstand hebben op de nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022.

Voorkomen intrekken betalingsregeling

Als een ondernemer wil voorkomen dat de betalingsregeling wordt ingetrokken, moet hij in ieder geval zorgen dat hij alle nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 voldoet. Alleen dan kan de ondernemer nog vragen om aanpassing van de betalingsregeling van de coronabelastingschulden.

Tip! De ondernemer kan dan onder meer verzoeken de schuld in zeven in plaats van vijf jaar af te lossen. Ook kan hij verzoeken niet maandelijks, maar per kwartaal af te mogen lossen. Tot slot kan de ondernemer ook eenmalig verzoeken om een betaalpauze van maximaal zes maanden. Het gevolg van zo'n verzoek is wel dat de af te lossen maandbedragen die daarna nog volgen, hoger worden.

Niet eens met intrekken betalingsregeling?

De staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd dat het intrekken van de betalingsregeling met de grootste zorgvuldigheid gebeurt. Is de intrekking volgens de ondernemer niet terecht, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de Belastingdienst. De Belastingdienst kan de intrekking dan mogelijk nog ongedaan maken.

Is dat niet mogelijk, dan kunnen ondernemers in beroep tegen de intrekking van de betalingsregeling. Doe dit wel snel, want het beroep moet bij de Belastingdienst vóór 25 augustus 2023 binnen zijn!

Het beroep kan naar:
Belastingdienst
T.a.v. de directeur
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Invorderingsmaatregelen

Doet de ondernemer niets, dan start de Belastingdienst invorderingsmaatregelen vanaf 1 september 2023. De ondernemer ontvangt dan eerst een aanmaning. Als hij dan nog niet betaalt, ontvangt hij een dwangbevel. Betaalt de ondernemer dan nog steeds niet dan neemt de Belastingdienst verdere maatregelen. Dit kan betekenen dat de Belastingdienst beslag legt op bijvoorbeeld de inventaris, auto of bankrekening en deze daarna verkoopt. De Belastingdienst kan ook faillissement aanvragen.

Let op! Aan een dwangbevel kunnen hoge kosten verbonden zijn. De hoogte van deze kosten hangen namelijk af van hoogte van de belastingschulden. Ook de kosten van een beslaglegging kunnen flink in de papieren lopen.

Ook in de Nieuwsbank
Heeft u een abonnement op de Nieuwsbank? Daar staat ook een artikel over dit onderwerp klaar dat u naar uw klanten kunt sturen. Heeft u nog geen abonnement op de Nieuwsbank? Kijk dan hier voor meer informatie. Bekijk ook de nieuwe abonnementsvorm met jaarlijks de Special Lonen, Miljoenennota en Eindejaarstips.