Thuis in uw branche

Beleidsvisie mkb-financieringsmarkt: financieren is een vak

  • Publicatiedatum: 12-11-2019
Administratie

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de beleidsvisie op de mkb-financieringsmarkt. SRA heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van deze beleidsvisie.

De SRA-visie is dat financiering een vak is. Net als ondernemerschap. Niet elke starter heeft de potentie om door te groeien tot een succesvolle onderneming en niet elke mkb-accountant is in staat om de financieringsaanvraag op kwalitatieve wijze te begeleiden met voldoende kennis over de financieringsmarkt en de beschikbare financieringsvormen. Zo is ook gebleken uit recent onderzoek van NEMACC.

Toegang tot financiering

Een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van een financieringsaanvraag is de specialistische financieringskennis van de adviseur en de kwaliteit van de aanvraag. Hiermee kan de toegang tot financiering van ondernemers met potentie, met name ‘scale-ups’ of doorgroeiers die de meeste moeite hebben om de benodigde financiering te verkrijgen, worden verbeterd. 

Groei blijft achter

Mkb-ondernemingen hebben te maken met belangrijke transities op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en klimaat. Om groei te realiseren zijn meer investeringen nodig, die veelal een risicovol karakter hebben. Met name ondernemers die relatief kleine bedragen risicodragend vermogen zoeken, hebben moeite om dit kapitaal te vinden en te verkrijgen.

Het gevolg is dat investeringen achterblijven, waardoor kleine en middelgrote bedrijven onvoldoende groeien, zo blijkt uit het jaarbericht van de Staat van het mkb (2019). In de beleidsvisie van de staatssecretaris wordt het belang van een goede aansluiting van de financieringsaanvraag en de ondernemingsplannen op de financieringsmogelijkheden meermalen onderstreept. De rol van de adviseur is hierbij van toenemend belang.

Vouchersysteem

Een vouchersysteem waarbij deze groep ondernemers aanspraak kan maken op gespecialiseerde begeleiding met een eenmalige subsidie, ziet SRA als een kansrijke oplossing. Een kwaliteitskeurmerk of toetsing van de onderbouwing van de aanvraag is hierbij wenselijk. SRA is hierover in gesprek met Stichting MKB Financiering.

Convenant

In februari van dit jaar heeft SRA-voorzitter Paul Dinkgreve een convenant met het ministerie van EZK getekend om de financieringsmarkt in Nederland te verbeteren, specifiek de toegang van het mkb tot kapitaal, kennis en netwerk door middel van Financieringstafels. Medeondertekenaars waren: staatssecretaris Mona Keijzer, Jacco Vonhof namens MKB-Nederland, Chris Buijink namens de banken en Ronald Kleverlaan namens de alternatieve financiers.

De Financieringstafels faciliteren samenwerkingen tussen partijen in regionale financieringsnetwerken. Aan deze netwerken nemen onder meer ROM's, accountants en alternatieve financiers deel. Via deze tafels krijgen accountants de mogelijkheid om ondernemers die willen doorgroeien, maar moeilijk aan financiering kunnen komen, met hun plan voor te dragen. De concrete invulling hoopt SRA binnenkort te publiceren.

Financieringsonderzoek

Tevens heeft SRA bijgedragen aan de totstandkoming van de Financieringsmonitor, het jaarlijkse onderzoek naar de financieringsmarkt van het ministerie van EZK, en input gegeven op het onderzoek van Dialogic. Dit onderzoek ligt ten grondslag aan de beleidsvisie van de staatssecretaris.

SRA-BiZ-onderzoek

SRA doet zelf ook onderzoek naar het financieringsklimaat in het mkb. Via de BiZ-database en de uitkomsten van de Mkb-branchescan beschikt SRA over unieke kennis over het huidige financieringsklimaat: niet alleen de verwachte investeringen en financieringsbehoefte van mkb-ondernemers voor het nieuwe jaar, maar ook harde cijfers over het investeringssaldo en de kredietwaardigheid in het afgelopen jaar, uitgedrukt in een pd-rating per branche. In januari worden de nieuwe uitkomsten voor 2020 gepresenteerd met de presentatie van het BiZ-rapport '2020 in Zicht'.

Meer weten?

SRA houdt u op de hoogte van de voortgang, zoals de start van de nieuwe Financieringstafels, zo gauw hierover meer bekend is. De uitkomsten van het BiZ-rapport 2020 in Zicht kunt u in de derde week van januari verwachten. Heeft u in de tussentijd vragen of wilt u input geven op het gebied van financiering? Neem dan contact op met Leonie Derksen:

Leonie Derksen 

Leonie Derksen
Kennismanager
E lderksen@sra.nl
T 030 656 60 60