Thuis in uw branche

Beslis mee over de economische groeiagenda!

  • Publicatiedatum: 19-1-2016

Wilt u meedenken over een economische groeiagenda voor uw regio, een mkb-vriendelijke gemeente door vraagsturing en benchmarking en heeft u of een van uw klanten ideeën over digitalisering, energiebesparing en de retailagenda? Lever dan uw input!

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de wens uitgesproken om de samenwerking tussen bedrijfslevenkoepels en VNG niet alleen over onderwerpen te laten gaan op het sociale domein (participatiewet, jeugdwerkloosheid etc.), maar deze samenwerking ook meer te voorzien van economische onderwerpen. Afgesproken is te komen tot een economische groeiagenda, die MKB-Nederland dan aan zal bieden aan de VNG. De agenda benoemt een aantal acties, die gezamenlijk opgepakt kunnen worden.

De groeiagenda volgt 3 lijnen:

  1. Inspelen op regionaal economisch DNA, de sterke punten van de regio
  2. Een mkb-vriendelijke gemeente door vraagsturing en benchmarking
  3. Inspelen op grote actuele maatschappelijke thema’s zoals digitalisering, energiebesparing en de retailagenda.

Mede in afstemming met de regionale organisaties van MKB-Nederland en VNO-NCW is een concept-werkdocument opgesteld. Wij willen u graag in de gelegenheid stellen om uw input te geven op dit concept-werkdocument. Dit onderwerp staat ook op de agenda van de eerstvolgende Commissievergadering op 11 februari 2016.

In de eindfase zullen we het document waar nodig redigeren en mogelijk inkorten, om het toegankelijk en aansprekend te maken voor wethouders, raadsleden en ondernemers. Naast redigeren willen we daarvoor aan de teksten kaders toevoegen met uitspraken (en het liefst foto's) van zowel wethouders als ondernemers die via korte citaten hun oordeel geven over de succesvolle samenwerking in hun regio, of op de andere in het document genoemde thema's.

Ideeën?

Heeft u ideeën over een economische groeiagenda voor uw regio? Mailt u dan naar Saskia Danse: sdanse@sra.nl

Download

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren