Thuis in uw branche

Binnenkort signalering over collectieve procedure over schenk- en erfbelasting

  • Publicatiedatum: 28-1-2014

De Stichting Melding Collectief Onrecht heeft via de pers geadverteerd met een procedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het betreft de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de erf- en schenkbelasting die voor niet-ondernemingsvermogen niet toegankelijk is.

De stichting meent dat sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel en wil proberen de recente beslissing van de Hoge Raad nogmaals te laten toetsen. Men kan zich bij hen aanmelden voor deze procedure. SRA is geen partij bij deze procedure. Gezien de vele vragen bij SRA-kantoren verschijnt op korte termijn een signalering over de juridische aspecten.


Aanmeldingstermijn

Daarop vooruitlopend informeren wij u over de door de stichting gestelde uiterste aanmeldingstermijn. In de pers heeft de stichting geadverteerd met een uiterste aanmeldingstermijn. Die is gesteld op 31 januari 2014 voor een door hen te voeren collectieve procedure. Inmiddels is die termijn door de stichting verlengd tot 28 februari 2014. De stichting geeft aan dat die termijn waarschijnlijk ook wordt verlengd.

SRA constateert dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens een uiterste beroepstermijn van zes maanden na de beslissing door de rechter kent. Naast de uiterste beroepstermijn gelden enkele andere voorwaarden voor een succesvolle procedure. Die komen in de signalering ook aan de orde. Voor vragen in dringende gevallen, kunt u eventueel contact opnemen met vaktechniek@sra.nl.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren