Thuis in uw branche

Branchepanel Medisch signaleert belangrijke trends

  • Publicatiedatum: 3-4-2014

Tijdens de kwartaalbijeenkomst van de branche-expertgroep Medisch, die vorige week plaatsvond, zijn onder andere de volgende conclusies getrokken:

  • Er is een toename te zien in paramedisch zorgaanbod (met name fysio- en ergotherapie)
  • Het nieuwe aanbod bestaat vooral uit eenmanspraktijken
  • Het zorgaanbod op scholen neemt toe (vooral logopedie)
  • De stijging van de paramedische zorgkosten in 2013 bedroeg + 5%
  • Er zijn meer patiënten met geen of minder aanvullende verzekeringen
  • De belangrijkste uitdaging voor de branche is het faciliteren van een passend zorgaanbod voor de veranderende zorgvraag
  • De belangrijkste ontwikkeling in de branche is de vorming van regionale samenwerkingsverbanden

Meer informatie

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren