Thuis in uw branche

Brief over aanhouden bezwaren pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing)

  • Publicatiedatum: 18-7-2013

De Belastingdienst heeft veel bezwaarschriften ontvangen tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2013. Over het proces van afhandelen van deze bezwaarschriften hebben zij overleg gehad met koepelorganisaties van fiscaal dienstverleners. De Belastingdienst biedt de mogelijkheid aan dat voor een bepaalde categorie bezwaarschriften eerst een beperkt aantal proefprocedures wordt gevoerd tot in hoogste rechterlijke instantie.

Vergelijkbare bezwaarschriften houden zij met uw toestemming aan totdat die hoogste rechterlijke instantie heeft geoordeeld. Uw bezwaarschrift wordt vervolgens afgehandeld conform het oordeel van die hoogste rechterlijke instantie. Voor het aanhouden gelden wel voorwaarden en u hebt zelf de keuze voor wel of niet aanhouden.

Tussen nu en medio augustus ontvangt u hierover een brief van de Belastingdienst met toelichting en een vaststellingovereenkomst. Als u kiest voor het aanhouden van uw bezwaar, stuurt u binnen drie weken de door u ondertekende vaststellingsovereenkomst retour. Als u niet kiest voor aanhouden zullen zij uw bezwaarschrift verder in behandeling nemen. U ondertekent in dat geval de brief van de Belastingdienst en stuurt deze binnen drie weken retour.


Twee vaststellingsovereenkomsten

Na overleg met u is de vaststellingsovereenkomst in verband met de vele bezwaren tegen de crisisheffing definitief samengesteld. Het zijn uiteindelijk twee vaststellingsovereenkomsten geworden (zie de downloads onder):

  1. Vaststellingsovereenkomst voor de groep inhoudingsplichtigen die o.a. bestrijdt dat sprake is van inhoudingsplicht op 31 maart 2013.
  2. Vaststellingsovereenkomst voor de overige zaken (het overgrote deel).

De vaststellingsovereenkomsten worden de komende weken verstuurd aan alle belanghebbenden die bezwaar hebben gemaakt, met uitzondering van de reeds afgehandelde niet-ontvankelijk verklaarde bezwaarschriften. Het terugsturen van getekende vaststellingsovereenkomsten en brieven verloopt via het centrale postadres van de Belastingdienst Heerlen.


Downloads


Extra informatie

  • SRA-Praktijkhandreiking Werkgeversheffing op excessieve salarissen en ontgaansmogelijkheden
  • SRA-Modelbezwaarschrift excessieve loonheffing 2012

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren