Thuis in uw branche

CaseWare Kennisgroep Techniek

  • Publicatiedatum: 4-7-2014

Kantoren die met de software van CaseWare werken lopen soms tegen vraagstukken aan, die te maken hebben met de technische aspecten van het product. Uiteraard is er dan altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de helpdesk van CaseWare of het klantenportaal van de CaseWare-website te raadplegen. Maar het kan toegevoegde waarde hebben om de meer fundamentele vraagstukken te bespreken in een groep van gebruikers die onderling redelijk tot goed vergelijkbaar zijn.

Het is lang niet altijd mogelijk om een generieke oplossing te vinden, daarvoor verschillen de specifieke omstandigheden per kantoor doorgaans te zeer. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de technische configuratie waarbinnen de software draait, maar kan ook verband houden met de wijze van gebruik van de software of het applicatielandschap waarbinnen de software draait. Door de dialoog met andere kantoren kan echter wel beter zicht worden verkregen op mogelijke oplossingsrichtingen, die dan in een vervolgfase meer gedetailleerd voor het individuele kantoor kunnen worden uitgewerkt.

Onduidelijkheid

Tevens blijkt dat veel van de onduidelijkheid die bestaat over de technische werking van software vaak te maken heeft met te weinig proactieve communicatie tussen leverancier en klant. Oplossingen zijn dan bijvoorbeeld wel beschikbaar, maar klanten zijn hiervan niet op de hoogte. Of beschrijvingen van mogelijke oplossingen zijn voor niet-specialisten moeilijk te begrijpen.

CaseWare heeft al geruime tijd geleden een Kennisgroep Techniek opgezet, waarin kantoren met CaseWare én met elkaar overleggen. Uitkomsten van dit overleg worden aan CaseWare-klanten ter beschikking gesteld via het klantenportaal. Zo zijn er vanuit de Kennisgroep op het gebied van softwareperformance een Performance Benchmark en een Performance Checklist ontwikkeld, waar alle klanten van kunnen profiteren.

SRA gelooft sterk in overlegorganen zoals de Kennisgroep en ondersteunt daarom dit initiatief. Waar mogelijk geeft SRA advies over een nog effectievere communicatie, waardoor de transparantie over de technische aspecten van de software alleen maar toeneemt.

Contact

Wilt u meer weten over de Kennisgroep Techniek en over de vraag hoe u van de ontwikkelingen van deze groep op de hoogte kunt blijven? Neem dan contact op met Gerard ten Brinke, Servicemanager bij CaseWare Nederland B.V.

T 055 368 10 50  
E Gerard.ten.Brinke@CaseWare.nl


SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren