Thuis in uw branche

Consultatiedocument 'Audit Quality Indicators' gestart: 10 kwaliteitsindicatoren

  • Bron: Rijksoverheid
  • Publicatiedatum: 9-7-2021
Kwartiermakers Toekomst Accountancysector
Kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn

De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector hebben tien kwaliteitsindicatoren (Audit Quality Indicators) opgesteld om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de accountancysector. Het consultatiedocument 'Audit Quality Indicators' staat sinds 8 juli online en tot 19 september kan er op het voorstel worden gereageerd. Het SRA-bestuur zal namens SRA reageren op deze consultatie.

De kwaliteitsindicatoren kunnen gebruikers van de jaarrekening nader inzicht geven in factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de wettelijke jaarrekeningcontrole, en zien onder andere op cultuur, fraude, innovatiebereidheid en kwaliteitsbeheersingssysteem.

Waarom de kwaliteitsindicatoren?

Tot op heden is er slechts beperkt inzicht in de kwaliteit van een jaarrekeningcontrole. Dit komt doordat er door accountants en accountantsorganisaties niet, of niet eenduidig, gerapporteerd wordt over parameters die betrekking hebben op kwaliteit. Dat laatste is, zoals de Commissie Toekomst Accountancysector (Cta) ook al constateerde, opmerkelijk voor een sector die transparantie hoog in het vaandel heeft staan. De Cta beveelt dan ook aan om audit quality indicators (AQI's) voor de Nederlandse accountancypraktijk vast te stellen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat dé definitie van auditkwaliteit niet bestaat, deze is afhankelijk vanuit welk perspectief dit beschouwd wordt en omvat vele verschillende facetten.

Conceptvoorstel van de Kwartiermakers

Het kabinet heeft de aanbeveling voor het opstellen van AQI's overgenomen, waarbij de minister van Financiën de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector (de Kwartiermakers) heeft gevraagd om 'ter uitvoering van de kabinetsreactie, zorg te dragen voor de opstelling van audit quality indicators en het geven van een oordeel over de juridische verankering daarvan. Voor u ligt het conceptvoorstel van de Kwartiermakers over hoe een dergelijke set van AQI's, te publiceren op een publiek toegankelijk dashboard, eruit zou kunnen zien', zo staat in het consultatiedocument 'Audit Quality Indicators'.

De focus van de Kwartiermakers

De wettelijke controle en accountantsorganisaties met een Wta-vergunning, zijn daarbij de focus van de Kwartiermakers geweest. Ten aanzien van de juridische verankering van de AQI's hebben de Kwartiermakers reeds hun advies aan het ministerie van Financiën overgebracht. Dit advies is verwerkt in het 'wetsvoorstel toekomst accountancysector', welke ook deze zomer ter consultatie zal worden aangeboden.

Naar het Consultatiedocument 'Audit Quality Indicators'

Hoe past u de nieuwe Audit Quality Indicators toe in uw praktijk? Volg de cursus 'Het nieuwe kwaliteitsbeheerssysteem (AQI's)' met docent Arnout van Kempen op 15 oktober 2021 en u bent helemaal op de hoogte.