Thuis in uw branche

SRA-Dag 2018 in het teken van kwaliteit en kennis delen

  • Publicatiedatum: 14-12-2018

In het NBC Congrescentrum Nieuwegein vond op 13 december 2018 de jaarlijkse SRA-Dag plaats, uiteraard met de traditionele jaarrede en de algemene ledenvergadering. De tweede helft van de ochtend stond in het teken van 'Sparren met collegakantoren' over het onderwerp data-analyse.

Jaarrede

Bestuursvoorzitter Paul Dinkgreve opende de vergadering met de jaarrede. Met natuurlijk als voornaamste aandachtspunt de veranderende rol van de accountant en de daarbij behorende kwaliteit die geleverd dient te worden. Dinkgreve gaf de aanwezige leden aan het einde nog tot slot mee: ''Er is echt heel veel te doen. We hebben een mooi beroep en laten we daar voor gaan staan.''

ALV

Na een akkoord op de notulen van de ALV 2017 besprak bestuurslid Roland Ogink het financieel jaarverslag. Allereerst werd aangegeven dat SRA een positief stabiel jaar heeft doorgemaakt. Dit wordt veroorzaakt door een groei in het aantal leden, alsmede een positieve prestatie van de dienstverlening van SRA.

Opvallende zaken in de SRA-diensten

Educatie laat een stijging zien in de vraag naar onlinecursussen: de SRA-e-learnings sluiten hier mooi op aan. De afdeling Communicatie en Marketing laat eveneens een positief resultaat zien, mede te danken aan de Nieuwsbank. Op de HR-afdeling staan met name de bemiddelingsactiviteiten onder druk vanwege de personeelskrapte op de arbeidsmarkt. Het blijft een uitdaging de komende jaren om SRA-leden hierbij goed te kunnen ondersteunen.

Bij Automatisering wordt opgemerkt dat de BiZ-activiteiten toe zijn aan een volgende slag. Hierbij wordt gedacht aan meer kengetallen en meer relevante informatie uit de beschikbare data. 

Bouwen aan een financieel fundament

Gezien de positieve resultaten bouwt SRA de komende jaren daarom aan een verbetering van het weerstandsvermogen. Hiermee wordt een fundament gevormd om de vereniging financieel gezond en toekomstbestendig te houden. De jaarrekening wordt zonder verdere aanpassingen goedgekeurd.

Begroting 2018-2019

Tot slot kwam de bijgestelde gezonde en ambitieuze begroting 2018-2019 nog kort naar voren. De educatieactiviteiten lopen beter dan verwacht. Maar SRA realiseert zich dat het veranderende PE-beleid hierop in de toekomst van invloed zou kunnen zijn.

Kwaliteitsbeleid

Voor SRA is het van belang te weten hoe de leden denken over kwaliteit en het kwaliteitspad dat SRA hiervoor heeft uitgezet. Om dit te peilen werd een Mentimeter gehouden, een online enquête. De zaal werd gevraagd live een vijftal vragen te beantwoorden.

Onderaan deze pagina, achter de ledeninlog, kunt u de twee kwaliteitsdocumenten downloaden die zijn besproken. Als u over dit kwaliteitsbeleid nog input heeft, is die van harte welkom via: bestuur@sra.nl.    

Nieuw SRA-bestuurslid

Aansluitend werd een nieuw inkomend bestuurslid voorgedragen én aangesteld: drs. Stefan Seijkens RA, partner en bestuurslid bij WVDB.

 

''Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan het herstel van het vertrouwen in het beroep'', aldus Seijkens.

Vervolgens werd afscheid genomen van bestuurslid Fou-Khan Tsang. Benadrukt werd zijn tomeloze inzet en altijd grote betrokkenheid bij SRA.

Hiermee werd de ALV afgesloten.

Data-analyse: 'Wordt u wakker of het afvalputje van de 1.0 controle?'

Cor van Marle RA van FACET Accountants & Adviseurs besprak in korte tijd hoe FACET data-analyse heeft opgepakt en in het kantoor ingebed. Daarbij waren drie dingen van belang: een gerichte strategie waarbij je keuzes durft te maken, de juiste cultuur en mindset en daadkracht, en een niet-lullen-maar-poetsenmentaliteit.

Van Marle geeft in dit traject de volgende adviezen: 

  • Zorg voor een werkbaar praktisch programma om data te analyseren
  • Richt geen nieuwe IT-afdeling op binnen het kantoor maar zorg dat IT onderdeel wordt van de bestaande teams
  • Zorg voor een goed en helder strategisch plan en zorg ervoor dat medewerkers dit ook op het netvlies hebben
  • Neem klanten mee in de reis en laat hen zien wat ze ermee kunnen. Waarbij hij aangeeft dat het niet altijd even gemakkelijk is om data los te krijgen bij de klant: IT leveranciers werken niet altijd mee
  • Neem de tijd

Wat kan SRA volgens Van Marle betekenen voor de leden in dit proces? ''Kennis delen is vermenigvuldigen: we moeten het samen doen. SRA kan dit faciliteren. Durf doelen te stellen en maak deze heel concreet. Kies voor één pakket en een eenduidige aanpak van data-analyse. Vaktechniek kan hier guidance aan geven. Pas ook de werkprogramma's aan op moderne technieken. Stem SRA-opleidingen af op data-analyse.''

Sparren met kantoren

Aansluitend gingen ruim 80 leden met elkaar sparren over data-analyse in groepjes van ca. 8 personen. Om een zinvolle dialoog op gang te krijgen waren de tafels ingedeeld naar kantoorgrootte en het hebben van wel of geen Wta-vergunning. De tijd werd optimaal benut. De belangrijkste uitkomsten worden op een later moment nog gecommuniceerd.

Meer informatie

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.