Thuis in uw branche

De wisselwerking voor de accountant en adviseur

Eerder verschenen in ons ledenmagazine SRAadviseur

  • Publicatiedatum: 13-11-2020
Visual

Op 21 mei 2020 is de Wwft gewijzigd. Een van de wijzigingen betreft het cliëntenonderzoek. Deze wijziging hangt samen met de invoering van het UBO-register. Dat register is per 27 september 2020 raadpleegbaar. Wat betekent dit voor uw werkzaamheden? Bureau Vaktechniek schetst de hoofdlijnen.

Bestaande rechtspersonen/instellingen krijgen 18 maanden de tijd om een UBO te registreren. Accountants en belastingadviseurs dienen de uitkomsten van hun cliëntenonderzoek te vergelijken met de informatie die in het UBO-register is opgenomen. Bij een afwijking moeten zij dit melden aan het handelsregister. De accountant en belastingadviseur mogen niet vertrouwen op de informatie in het Handelsregister en dienen zelfstandig onderzoek te doen.

Wwft en uiteindelijk belanghebbende (UBO)

De Wwft verplicht tot het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van een cliënt. Uitsluitend een natuurlijke persoon kan UBO zijn. De UBO wordt gedefinieerd als: ‘natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft over een cliënt dan wel de natuurlijke persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht’ (art.1 lid 1 Wwft)’. Het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 geeft een nadere invulling, die overigens niet limitatief is. Deze definitie is ook leidend voor de toepassing van het UBO-register.

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur november 2020

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur