Thuis in uw branche

Deel en ontvang data voor grip op de bedrijfsvoering van uw accountantskantoor

 • Publicatiedatum: 9-5-2023

Hoe presteert uw kantoor ten opzichte van andere kantoren? Is uw Salarishuis wel marktconform? Hoe ziet de arbeidsbeloning van andere vennoten eruit? Zijn uw uitgaven aan uw IT-pakket niet buitensporig hoog? SRA initieert drie onderzoeken die antwoord geven op deze veelvoorkomende vragen.

Drie onderzoeken: nieuw is het IT-kostenonderzoek

Dit jaar starten we met een gloednieuw onderzoek: het IT-kostenonderzoek. Daarnaast houden we twee onderzoeken waar u wellicht al bekend mee bent: het Salarisonderzoek en de Kantorenbenchmark. De drie onderzoeken worden vanaf heden gezamenlijk in één pakket aangeboden. Uiteraard is het ook mogelijk om aan een of twee onderzoeken deel te nemen.

Nieuw: één algemene vragenlijst, efficiënter voor u

De algemene vragen zijn uit alle drie de onderzoeken gelift en in één algemene vragenlijst gevoegd. Als u deelneemt aan alle onderzoeken, hoeft u daardoor slechts één keer alle ‘standaardvragen’, zoals het aantal medewerkers en uw vestigingslocatie, in te vullen. Wel zo efficiënt.

Data delen en benchmarken

De data en resultaten uit deze onderzoeken geven inzicht in uw bedrijfsvoering. En in die van uw collega-kantoren. Uit het recente SRA-Ledentevredenheidsonderzoek kwam duidelijk naar voren dat kantoren data willen delen, willen weten waar collega-kantoren staan en hoe zij omgaan met de uitdagingen van dit moment. Derhalve bevat iedere rapportage benchmarkcijfers; de resultaten van vergelijkbare kantoren, denk aan regio en grootte. Aan de hand van de cijfers uit de benchmark weet u of u marktconform opereert en kunt u waar nodig en gewenst tijdig bijsturen.

Compleet pakket

Het IT-kostenonderzoek

Automatisering, de beveiliging van uw netwerk en data en al uw investeringen in (nieuwe) software en hardware zullen een van uw grootste kostenposten zijn. Hoeveel geeft u hier nu jaarlijks precies aan uit en hoe zit dat bij andere kantoren? Kantoren stellen SRA geregeld deze vragen. Daarom het IT-kostenonderzoek! Door deelname aan dit nieuwe onderzoek krijgt u hier inzicht in.

Het IT-kostenonderzoek gaat in op de volgende zaken:

 • jaarlijkse kosten on-premises software (licenties en onderhoudscontracten);
 • jaarlijkse kosten van softwareabonnementen;
 • uitgaven voor onderhoud en beheer van de IT-infrastructuur (inclusief hosting);
 • uitgaven voor computers en randapparatuur;
 • uitgaven voor telefonie en datacommunicatie;
 • uitgaven voor beveiligings-/securitymaatregelen;
 • kosten van verzekeringen;
 • kosten van eigen intern IT-personeel (incl. opleidingen);
 • uitgaven aan inhuur voor advies en consultancy;
 • ad hoc IT-gerelateerde uitgaven.

De Kantorenbenchmark

SRA houdt al tal van jaren dit populaire en gedegen kantooronderzoek. De Kantorenbenchmark geeft antwoord op vragen als: Hoe presteert uw kantoor in vergelijking met andere SRA-kantoren van gelijke omvang? Wat zijn de aandachtspunten voor uw kantoor en wat kunt u mogelijk verbeteren? 

Inzicht in omzet, tarieven en productiviteit

De Kantorenbenchmark gaat in op relevante prestatiegerichte data uit de accountancybranche. Onder meer wordt gevraagd naar:

 • de gemiddelde gerealiseerde productie in euro, bij-/afboekingen en gemiddelde omzet per activiteit;
 • de daadwerkelijk gerealiseerde gemiddelde omzet per medewerker, in uren en euro’s;
 • de daadwerkelijk doorberekende tarieven;
 • de behaalde gemiddelde productiviteit;
 • het daadwerkelijk gerealiseerde gemiddelde inkomen per vennoot;
 • diverse financiële kengetallen, zoals de debiteurentermijn;
 • de gemiddelde winst-en-verliesrekening en balans;
 • de verwachte omzet- en kostenontwikkelingen.

Het Salarisonderzoek

Het Salarisonderzoek is met de gegevens van ruim 11.000 medewerkers van SRA-kantoren het grootste salarisonderzoek in Nederland onder accountants- en belastingadvieskantoren. De data uit dit onderzoek zijn daarmee zeer representatief én maatgevend.

Vennotenonderzoek én medewerkersonderzoek

Het Salarisonderzoek is gesplitst in een medewerkers- en vennotengedeelte. Uiteraard zijn ook de rapportages met de uitkomsten gesplitst en worden apart aangeboden. 

In het medewerkersgedeelte komen onder meer de volgende zaken naar voren:

 • de gemiddelde aanvang- en eindsalarissen van ongeveer 48 verschillende functies verdeeld over diverse disciplines;
 • de gemiddeld betaalde salarissen;
 • de gemiddeld leeftijden van medewerkers;
 • de geprognotiseerde gemiddelde uurtarieven en declarabele uren;

Tevens wordt er naar een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden gevraagd, zoals het aantal vakantiedagen, extra verlofdagen, pensioenregeling, studiekostenregeling, enzovoort.

In het vennotengedeelte wordt gevraagd naar:

 • de gemiddelde managementfee;
 • de gemiddelde geprognotiseerde winst;
 • de gemiddelde geprognotiseerde productiviteit;
 • de gemiddelde geprognotiseerde uurtarieven en declarabele uren.

Start en aparte inlog per onderzoek

Alle onderzoeken starten in juni. Deelnemers ontvangen tijdig voor ieder deelonderzoek een aparte unieke inlog voor deelname. Zo krijgt de juiste persoon binnen het kantoor de inlog voor het juiste onderzoeksgedeelte. Bij het Salarisonderzoek ontvangt het kantoor een aparte inlog voor het medewerkersgedeelte en het vennotengedeelte. 

Rapportage

Deelnemers ontvangen in oktober per onderzoek een rapportage, toegespitst op het kantoor, inclusief de benchmarkcijfers. Ook hier geldt dat er voor het Salarisonderzoek twee aparte rapportages worden aangeleverd: een voor het medewerkersgedeelte en een voor het vennotengedeelte. 

Wilt u meer weten, heeft u vragen of wilt u zich direct aanmelden? Neem contact op met een van de betrokken medewerkers. U vindt hen op de speciale overzichtspagina op SRA.nl/data-en-benchmarkonderzoek.

Korting bij deelname aan alle drie de onderzoeken
Neemt u deel aan alle drie de onderzoeken? Dan krijgt u een interessante korting. U betaalt € 895 totaal in plaats van € 350 per onderzoek.