Thuis in uw branche

Denyse Davelaar (CROP) en Pieter van der Kwaak (Lansigt) treden toe tot SRA-bestuur

  • Publicatiedatum: 22-6-2023
Denyse Davelaar en Pieter van der Kwaak
Denyse Davelaar en Pieter van der Kwaak

Tijdens een extra Algemene Ledenvergadering hebben de leden van vereniging SRA vandaag ingestemd met de voordracht en benoeming van drs. Denyse Davelaar-Kemp RA CISA en Pieter van der Kwaak RA als bestuurslid. Voorzitter Diana Clement is verheugd over de toetreding van de beide ervaren bestuurders: ''Met dit nieuwe elan binnen het bestuur kunnen we volgende stappen zetten naar een toekomstbestendige, relevante en betekenisvolle vereniging.''

''De wereld van kantoren, accountants en fiscalisten is continu in beweging. Om snel in te kunnen spelen op de ontwikkelingen die onze vereniging raken of kunnen raken, wilden we op korte termijn het bestuur weer op volle sterkte brengen. Met de twee nieuwe bestuursleden erbij telt het bestuur nu zeven vertegenwoordigers vanuit de leden. Ieder met een eigen aandachtsgebied, vanuit expertise en ervaring. Pieter brengt zijn hart en visie voor de vereniging mee, is een echte verbinder. Denyse is een bevlogen professional die zich graag inzet voor de relevantie van het beroep, van kantoren en professionals werkzaam in het mkb'', aldus Clement.

Kennis delen en samen innoveren

Drs. Denyse Davelaar-Kemp RA CISA (1979) is partner accountancy bij CROP accountants & adviseurs, en ruim twintig jaar werkzaam als accountant voor het mkb:

''Als accountants, fiscalisten en adviseurs van het mkb hebben wij een prachtig vak, waarin we een belangrijk klankbord zijn voor de ondernemer en tegelijkertijd onze maatschappelijke rol vervullen. Ik zie het als mijn taak dat ondernemers toegang blijven houden tot de kennis die wij hebben, en dat onze rol en functie als accountants en adviseurs relevant is en blijft. Door onder andere actuele ontwikkelingen op te volgen en oog te houden voor innovatie. En ook door als SRA-kantoren samen op te trekken. Zo kunnen we onze kennis delen en samen innoveren, in plaats van ieder voor zich. En zo kunnen we een stevig tegengeluid laten horen als onze belangrijke rol voor het mkb in het geding komt. Hier zet ik mij graag voor in.''

Visie en keurmerk uitdragen

Pieter van der Kwaak RA (1964) is met een korte onderbreking vanaf 1986 verbonden aan Lansigt accountants en belastingadviseurs, sinds 2007 als algemeen directeur.

''Lansigt is sinds 1993 lid van SRA. Wanneer je ervoor kiest om onderdeel te zijn van een vereniging, dan vind ik het logisch en van belang om ook een bijdrage te leveren aan het gemeenschappelijke doel van de vereniging. Met een klantenportefeuille van veel mkb-ondernemingen, familiebedrijven en dga’s, ken ik het belang daarvan voor BV Nederland. Met goed, kwalitatief werk leveren dus ook alle SRA-leden daaraan een grote bijdrage. Daarom zie ik graag dat SRA zich nog meer manifesteert als kwaliteitskeurmerk voor onderscheidende accountantskantoren, met een duidelijk geformuleerde en uitgedragen visie over kantoren werkzaam in het mkb. Als vereniging kun je, beter als individueel kantoor, neerzetten hoe belangrijk een goede accountant of adviseur is. Dat zij geen grijze muizen zijn maar mensen van vlees en bloed die met gevoel voor cijfers het mkb vooruit helpen. Ik kijk ernaar uit om mijn kennis, ervaring en tijd daarbij in te zetten.''

Van aanmelding tot voordracht

Bestuur en directie hebben een uitgebreide en zorgvuldige procedure gevolgd om te komen tot de voordracht van nieuwe bestuursleden. Via diverse media is een oproep gedaan aan alle SRA-leden om zich kandidaat te stellen. In totaal reageerden acht kandidaten. Na een beoordeling of de kandidaten voldeden aan de (statutaire) voorwaarden, sprak een wisselende delegatie vanuit bestuur en directie met alle kandidaten. Vervolgens heeft het voltallige bestuur ingestemd met de geselecteerde kandidaten en voordracht aan de extra Algemene Ledenvergadering.