Thuis in uw branche

Deponeringstermijn bestuurders enig aandeelhouders bv ongewijzigd

  • Publicatiedatum: 12-9-2014

SRA heeft recent geïnformeerd naar de status van het in te dienen wijzigingsvoorstel over de deponeringstermijn in gevallen waarin de bestuurders tevens de enig aandeelhouders van een bv zijn. Het Ministerie van Justitie heeft aangegeven dat nog wordt gezocht naar een wetsvoorstel waarin dit kan worden opgenomen.

Uit dit antwoord leiden wij af dat op korte termijn geen wijziging is te verwachten. Daarom geldt de huidige wettelijke regeling onverkort. Dat betekent dat in gevallen waarin de bestuurders tevens de enige aandeelhouders zijn, deponering uiterlijk op 8 december moet plaatsvinden.

Dat is alleen anders als de statuten uitdrukkelijk bepalen dat een afzonderlijk besluit van de algemene vergadering nodig is voor de vaststelling van de jaarrekening.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren