Thuis in uw branche

Doen wat we zeggen, zeggen wat we doen

SRA-bestuur werkt kwaliteitsbeleid voor de vereniging uit

  • Publicatiedatum: 9-1-2019

'We moeten onze ogen niet sluiten voor de consequenties van meer regelgeving, zelfsturing of ingrepen in de structuur en verdienmodellen van accountantskantoren. Ook in het mkb-segment. Daar waar mogelijk laten we onze stem op beleidsniveau krachtig horen. En tegelijkertijd moet SRA mee in de tijd, met de nodige zelfreflectie én uitgaand van eigen kracht. Voor alle SRA-leden ligt er een grote uitdaging om vanuit intrinsieke motivatie en in elk domein, duurzame kwaliteit te leveren en die ook zichtbaar te maken aan de stakeholders. Die bal ligt ook nadrukkelijk bij onze leden.'

kwaliteitDat is de boodschap van het SRA-bestuur, nadat de sector vanuit het ministerie van Financiën en de AFM eind november wederom de pen op de neus gezet kreeg.

Het wordt uiteindelijk een van de twee smaken: óf meer zelfsturing óf meer regelgeving. De sector krijgt niet nogmaals vier jaar de tijd. Minister Hoekstra van Financiën kondigde aan een onafhankelijke commissie toekomst accountancy in te stellen die onderzoekt of, en welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de kwaliteit binnen de sector te verbeteren. De commissie kijkt daarbij ook naar mogelijke ingrepen in de structuur en verdienmodellen van accountantsorganisaties.

Toezichthouder AFM publiceerde tien alternatieve structuurmodellen in het rapport 'Kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector'. De boodschap van de toezichthouder: 'De marktordening (imperfecties aan vraag- en aanbodzijde), het bedrijfsmodel, verdienmodel en partnermodel zijn potentiële bronnen van marktfalen en kunnen daarom mogelijke oorzaken zijn voor achterblijvende kwaliteit binnen de sector'.

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur december 2018

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren