Thuis in uw branche

Exclusief voor SRA-BiZ-leden: brancherapporten met unieke coronaprognoses

  • Publicatiedatum: 17-7-2020

Branche in Zicht (BiZ) is een uniek benchmark- en kennisplatform waarmee u uw klanten in 600 verschillende branches kunt benchmarken met het gemiddelde. Echter, zeker in deze crisis wilt u niet alleen terugkijken naar 2019 maar ook vooruitkijken naar de kansen en bedreigingen in 2020 en verder. Om die reden stelt het platform vanaf deze week corona-brancherapporten beschikbaar voor uw klant met een unieke financiële analyse van de branche vóór en na de crisis.

De branches waarvoor een actueel corona-brancherapport beschikbaar is, zijn: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, medische zorg, transport en specialistische zakelijke dienstverlening. Bent u BiZ-abonnee en vraagt u een brancherapport aan voor een van uw klanten, dan is dit rapport dus voorzien van de actuele sectoranalyse.

SRA-BiZ: harde cijfers mkb

Het rapport bevat de harde cijfers van het mkb, in vergelijking met de branche en de onderneming van uw klant. Tevens worden de verwachte effecten van de coronacrisis op de toekomstige liquiditeitspositie in de branche berekend en leest u wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn. Met ruim 8.000 mkb-jaarrekeningen 2019 uit de BiZ-database zijn cijfermatige berekeningen gemaakt op brancheniveau, in dit geval de economische veerkracht van de acht bovenstaande branches in vergelijking tot de rest van het mkb. Deze harde data zijn uniek in Nederland en geven feitelijke informatie over de financiële uitgangspositie per 1 januari 2020, onder meer de kredietwaardigheid (PD-rating) en de solvabiliteit.

Op basis van de harde cijfers worden scenario’s voor 2020 en voor de eerste helft van 2021 doorgerekend. Hiervoor is gebruik gemaakt van de indicatieve prognosecijfers van de sectorspecialisten van de Rabobank voor het tweede kwartaal van dit jaar tot en met het tweede kwartaal van 2021. Dit zijn procentuele inschattingen van het omzetverlies per kwartaal (t.o.v. 2019) als gevolg van de coronacrisis. Voor het eerste kwartaal van 2020 maken we gebruik van het CBS. Deze inzichten worden gebruikt om de verwachte liquiditeitspositie per kwartaal te berekenen tot en met het tweede kwartaal van 2021. 

Branche in Zicht

BiZ-abonnees kunnen de unieke corona-brancherapporten opvragen vanuit het platform. U doet dit door bij het opvragen van een rapport te kiezen voor 'Brancherapport'. Wilt u meer weten over Branche in Zicht, ga naar www.sra.nl/biz, mail naar biz@sra.nl of vraag naar een van de collega’s van het BiZ-team op tel. 030 656 60 60. 

Corona Sectoranalyse Bouw