Thuis in uw branche

Gebruikelijk loon medisch specialisten met ab 2024: update branchesignalering

  • Publicatiedatum: 25-3-2024
Medisch specialist

In deze branchesignalering wordt een berekening gegeven van een door de SRA-Branche-expertgroep Medisch acceptabel geachte benadering van het gebruikelijk loon voor medisch specialisten voor 2024 in samenwerking met SRA Bureau Vaktechniek.

Naar aanleiding van vragen is de branchesignalering gebruikelijk loon medisch specialisten met ab 2024 op pagina 5 voorzien van extra uitleg over de invloed van het niet doen van een pensioentoezegging op de hoogte van het gebruikelijk loon. Tevens is het voorbeeld van de berekening van het gebruikelijk loon bij een afwijkende pensioenpremie verduidelijkt. Opgemerkt wordt dat de uitgangspunten en uitkomsten ongewijzigd zijn.


Naar de branchesignalering