Thuis in uw branche

Gemiddelde verzuimuren bij SRA-kantoren in 2022 afgenomen

  • Publicatiedatum: 20-2-2023
Ziek

SRA heeft sinds geruime tijd een mantelovereenkomst met ArboNed inzake de verzuimbegeleiding. 59 SRA-kantoren maken gebruik van deze mantelovereenkomst. 

Jaarlijks ontvangt SRA van ArboNed een rapportage omtrent het verzuim bij onze leden.

Wat valt op over 2022?

  1. De klanttevredenheid nam met 0,2 procentpunt toe: SRA-leden waardeerden de deskundige ondersteuning door ArboNed met een 8,3.
  2. Het netto verzuim van de kantoren nam af ten opzichte van het netto verzuim in 2021. Het netto verzuim lag wel hoger dan het verzuim van de benchmark.
  3. De gemiddelde verzuimduur nam af ten opzichte van 2021. Behalve op ‘Fysieke aandoeningen overig’ lag de gemiddelde verzuimduur op de overige diagnosecategorieën lager dan de benchmark.
  4. Een relatie tussen arbeidsongeschiktheid en werk kon volgens de bedrijfsarts niet of nauwelijks worden gelegd.
  5. Er zijn 6 bedrijfsongevallen geregistreerd.

De SRA-Brancherapportage 2022 over alle 59 bij ArboNed aangesloten SRA-kantoren kunt u hier downloaden.

Verzuimrapportage

Wilt u meer weten over de mantelovereenkomst met ArboNed, neem dan contact op met:

Theo Reuters

Theo Reuters
Hoofd HRM
E treuters@sra.nl
T 030 656 60 60