Thuis in uw branche

Haal meer uit SRA-BiZ!

  • Publicatiedatum: 2-5-2018

Is uw klant ook zo anders dan gemiddeld? Branche in Zicht (BiZ) is dan aanleiding voor een goed gesprek. Bijvoorbeeld over de hoogte van de marges, verbetering van het resultaat, besparing op de personeelskosten, of verlaging van de huurkosten. Bovendien bieden afwijkingen van het gemiddelde – zowel naar onderen als naar boven – u statistische onderbouwing bij uw cijferbeoordelingen en financieringsaanvragen bij de bank.

BiZ-team
v.l.n.r. Marianne Breckenridge,
Leonie Derksen, Amida Elmoudni,
Tony van Oorschot en Wilma Hosang 

Het jaar 2017 heeft ons een absoluut record aan data opgeleverd, namelijk ruim 43.000 jaarrekeningen over 2016. In het jaar 2018 stropen we de mouwen op: van big data naar optimaal gebruik!

Uit een recent onderzoek onder SRA-BiZ-kantoren, 200 in totaal, blijkt dat maar liefst 95% in meer of mindere mate tevreden is over het platform. Echter, een op de vijf vindt dat het gebruik omhoog moet. In de waan van de dag wordt BiZ nog te weinig ingezet in de werkprocessen en dat moet beter.

Opvallend is dat BiZ het meest gebruikt wordt bij de jaarrekeningbespreking (24%), en op de tweede plaats bij de cijferbeoordeling (16%). Tevens willen gebruikers vooral op deze onderdelen meer uit BiZ halen: 81% wil BiZ meer inzetten bij de jaarrekeningbespreking en 65% wil BiZ meer gebruiken bij de cijferbeoordeling. Opvallend is verder dat klanttevredenheid een belangrijker doel is dan omzetverhoging als het om de inzet van BiZ gaat: 77% wil de klanttevredenheid vergroten met BiZ.

Gebruikers zijn relatief erg tevreden over de inzet van BiZ bij:

  • controle- en samenstelwerkzaamheden (81%)
  • financieringsaanvragen (79%)
  • strategische adviesgesprekken (75%)
  • het doen van prognoses (73%)
  • het vergroten van de klanttevredenheid (71%)

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur april 2018

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren