Thuis in uw branche

Handboek Samenstellingspraktijk: wat is nieuw?

  • Publicatiedatum: 8-1-2020

Een update van het Handboek Samenstellingspraktijk? Ja, inderdaad. Waarom dan? Er is toch niets gewijzigd in de regelgeving voor samenstellingsopdrachten? Dat klopt, maar binnen SRA vinden we het belangrijk dat de handboeken en praktijkhandreikingen zoveel als mogelijk aansluiten op de werkwijze van de leden. Tijd dus voor een update.

AdministratieDe wijzigingen in de regelgeving in het handboek zien dan ook niet op de regelgeving voor samenstellingsopdrachten. Wel zijn in het handboek de nieuwe NVKS en NV NOCLAR opgenomen. Deze regelgeving ‘raakt’ immers ook de samenstellingsopdracht.

De NVKS gaan over het kwaliteitssysteem van het accountantskantoor. Het uitgangspunt hierbij is kortweg dat u als accountant kwaliteit levert als u de standaarden (NV COS) die betrekking hebben op de opdracht, volgt en waarmaakt. Hoe u dit als kantoor doet, komt tot uitdrukking in de kwaliteitsambitie. NOCLAR gaat over niet-naleving van relevante wet- en regelgeving en is een nadere uitleg van de VGBA. NOCLAR geldt voor iedere professionele dienst die u als accountant uitvoert, dus ook de samenstellingsopdracht. Meer weten over NVKS en/of NOCLAR? Kijk dan op de voor uw kantoor van toepassing zijnde variant van het Handboek Kwaliteit op de SRA-site. Ok, duidelijk dat de nieuwste regelgeving in het handboek is verwerkt. Maar is dat alles?

Het proces, tuchtrecht en praktijkvragen

Nee. Een belangrijke wijziging is dat in deze update het proces van de samenstellingsopdracht wordt gevolgd. Na de inleidende hoofdstukken over regelgeving, wat samenstellen is en het onderscheid tussen samenstellen en administratieve dienstverlening, zijn de hoofdstukken ingedeeld naar planningsfase, uitvoering en afronding. De planningsfase is immers het belangrijkste onderdeel van de samenstellingsopdracht. Kennis van de klant geeft u immers input voor uw uit te voeren werkzaamheden en het signaleren van signifi cante aangelegenheden, ongeacht de wijze waarop u samenstelt.

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur november 2019

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur