Thuis in uw branche

Heeft u al voldoende erkende PE-punten?

  • Publicatiedatum: 14-11-2013

Wellicht is het niet aan uw aandacht ontglipt maar per 1 januari 2013 is de PE-regeling voor accountants (zowel AA als RA) verscherpt. Dat geldt overigens ook voor het handhavingsbeleid van de NBA! Let dus goed op voordat het ineens eind december is. Komt u nog punten tekort?

De Eindejaars PE-dag op 10 december a.s. levert u in één dag 11 erkende PE-punten op. Uiteraard is het ook mogelijk om nog een incompanycursus te plannen in december. 
 

Nog even de voornaamste punten op een rij:

  1. Verplichte online PE-registratie voor alle PE-plichtige leden per 2013 (nieuw voor AA's). De online PE- registratie voor AA-accountants is begin januari 2013 beschikbaar gekomen.
  2. De verplichting voor de openbaar, de intern en de overheidsaccountant om met ingang van 2013 per kalenderjaar minimaal 20 PE-uren te volgen en/of te doceren bij erkende PE-instellingen. Het cursusaanbod bij erkende PE-instellingen is doorzoekbaar via de online PE-registratie.
  3. De beperking van het aantal door accountants in business te registreren PE-uren voor zelfstudie en/of training on the job. Vanaf 2013 mag de accountant in business per kalenderjaar maximaal 20 PE-uren aan verrichte zelfstudie en/of training on the job in zijn PE-registratie verantwoorden.
  4. Introductie van een vaste driejaarscyclus voor alle leden (nieuw voor AA's). Voor alle leden start op 1 januari 2013 een nieuwe driejaarscyclus.
  5. Eenmalig overgangsrecht voor de AA-accountant van wie de PE-driejaarsperiode hierdoor tussentijds is afgebroken. Zie hier voor nadere informatie over het overgangsrecht. De leden die dit betreft, worden hierover in de loop van januari persoonlijk schriftelijk geïnformeerd.
  6. Leden die gedurende de driejaarscyclus PE-plichtig worden, krijgen te maken met een of twee voorloopja(a)r(en), waarin zij gemiddeld per voorloopjaar voor minimaal 40 PE-uren aan PE-activiteiten moeten verrichten en verantwoorden.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren