Thuis in uw branche

Herzieningen VA Vpb Betalingsuitstel

  • Auteur: Redactie
  • Bron: SRA
  • Publicatiedatum: 5-7-2012

Tijdens de laatste overleggen met vertegenwoordigers van belastingconsulenten is de casus rond de herzieningen voorlopige aanslagen VPB in relatie tot een ontvangen betalingsherinnering aan de orde geweest.

De beconorganisaties stellen dat hun cliënten een betalingsherinnering ontvangen, terwijl er sprake is van een ingediend verzoek om herziening van de voorlopige aanslag VPB. De becons zien graag dat een dergelijk verzoek ook wordt behandeld als een verzoek om uitstel van betaling voor het niet-bestreden bedrag.

De reactie van de Belastingdienst is als volgt:

  • Tegen een voorlopige aanslag VPB kan geen bezwaar worden ingediend. (artikel 27 lid 3 Wet Vpb 1969). Belastingplichtige of zijn/haar vertegenwoordiger kan een verzoek indienen tot herziening.
  • Deze herziening kan positief of negatief zijn. Hierbij moet de Belastingdienst binnen 8 weken (zie afdeling 4.1.3. AWB) uitspraak doen.
  • In de memorie van toelichting op artikel 27 wet VPB staat dat de Belastingdienst ernaar streeft, dat de belastingplichtige binnen 4 tot 5 weken bericht ontvangt. Tegen een eventuele afwijkingsbeschikking is bezwaar mogelijk.
  • Een verzoek om herziening moet altijd digitaal, via het persoonlijk domein, worden ingediend. Belastingconsulenten moeten het BAPI kanaal gebruiken.
  • Een verzoek om herziening leidt niet automatisch tot uitstel van betaling voor het bestreden bedrag. Dit in tegenstelling tot een bezwaarschrift, waarbij geldt dat als een bezwaarschrift gemotiveerd is, het ook gezien wordt als een verzoek om uitstel van betaling.
  • Een herinnering tot het doen van betaling is een service en geen middel van dwanginvordering. Het is een service, waarbij de Belastingdienst de belastingplichtige wijst op de overschrijding van de betalingstermijn.
  • Indien een verzoek om herziening via het persoonlijk domein uiterlijk 2 weken en 6 kalenderdagen na dagtekening wordt ingediend, wordt bij toekenning van het verzoek voor het niet-bestreden bedrag geen betalingsherinnering geselecteerd.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren