Thuis in uw branche

Het kloppend hart van SRA

  • Publicatiedatum: 19-3-2018

De leden die een vertegenwoordiging hebben in commissies zijn het kloppend hart van onze vereniging. Daar komen de vraagstukken van de kantoren samen, daar worden ze uitgezet in andere platforms die elkaar over en weer voeden. Zo ontstaat er een dynamische wisselwerking.

OverlegWij kunnen onze dienstverlening aanpassen aan de eisen van de markt omdat we naar onze leden luisteren en omdat we met zijn allen de schouders eronder zetten. De commissie Vaktechniek Accountancy en de commissies Vaktechniek Fiscaal en Kwaliteit Fiscaal zijn hierbij het kloppend hart van onze vereniging. In deze commissies zijn leden – van kleine tot grote kantoren – en SRA-collega’s van vaktechniek, educatie en communicatie vertegenwoordigd. Zij kennen de mkb-praktijk van het accountantskantoor van haver tot gort.

Zij dragen bij aan een goed ondernemersklimaat voor onze leden door deel te nemen aan overlegorganen van de NBA, AFM, RJ of andere instanties zoals MKB Nederland. Zij zetten de grote lijnen uit, die weer worden opgevolgd door medewerkers van het SRA-bureau en leden van andere commissies, werk-, stuur- en klankbordgroepen die elkaar vervolgens over en weer voeden en zich dagelijks voor uw optimale beroepsuitoefening inzetten. Zij zorgen ervoor dat de uitdagingen van uw kantoor en uw medewerkers worden vertaald naar praktische oplossingen voor het mkb. Het mooie daarbij is dat we onze krachten bundelen om tot de beste oplossing te komen. Die verbondenheid maakt ons allemaal sterk en maakt dat wij in de juiste versnelling kunnen blijven ondernemen.

Meevaren

Zo kunnen wij meevaren op de ontwikkelingen in de accountancy- en fiscale praktijk en u bieden waar u om heeft gevraagd. Denkt u bijvoorbeeld aan de helpdesk voor accountants en fiscalisten, waar specialisten zitten die u per ommegaande antwoord kunnen geven. Of denkt u aan de handboeken, de praktijkhandreikingen – zie Vaktechniek – en de vele kringbijeenkomsten. Of de SRA-Reviewcommissie die reviewt met het normenkader dat vanuit de commissies Vaktechniek wordt ingevuld en waarbij de accenten continu verschuiven.

Lees verder in de SRAspecial 2018


SRAspecial 2018

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAspecial 2018?

Lees hier de gehele SRAspecial 2018

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren