Thuis in uw branche

Hoge waardering SRA vaktechnisch naslagwerk

  • Publicatiedatum: 11-9-2018

Ruim 95 procent van de SRA-accountantskantoren raadpleegt de vaktechnische naslagwerken die door SRA zelf worden uitgegeven. Bijna de helft doet dit wekelijks, tien procent zelfs dagelijks. Niet vreemd, want ruim 83 procent beoordeelt de kwaliteit van de vaktechnische informatie van de SRA Praktijkhandreikingen en Signaleringen als goed tot zeer goed.

DuimDe eigen Handboeken worden door ruim 70 procent van de kantoren als goed tot zeer goed gekwalificeerd. Dit blijkt uit een schriftelijke enquête waar bijna een derde van de leden aan deel heeft genomen.

Externe vaktechnische bronnen

Via de SRA-website kunnen leden ook een aantal externe bronnen raadplegen. Deze externe bronnen worden door hen minder benut dan de SRA-info, uitgezonderd de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ). De helft van de kantoren maakt hier wekelijks tot maandelijks gebruik van. De kwaliteit van de RJ en RJk wordt dan ook door 60 procent als goed tot zeer goed bestempeld.

Betere vindbaarheid

Als verbeterpunt wordt de vindbaarheid van de juiste SRA-informatiebron genoemd. Dit blijkt soms lastig omdat er veel bronnen oppoppen bij bepaalde zoekwoorden. Het SRA Internetbureau neemt deze kritische noot ter harte en werkt hard achter de schermen aan verbetering.

 

Bekijk een overzicht van recent verschenen praktijkhandreikingen en signaleringen