Thuis in uw branche

Invulling bestuur SRA

  • Publicatiedatum: 8-3-2021
Juridisch

Het plotselinge overlijden van onze voorzitter Jan Zweekhorst kent een enorme impact op onze vereniging. Wij zijn een enorme motor en inspirator kwijt. Dat maakt ons allen extra gedreven om het gedachtengoed van Jan te blijven uitdragen.

Tijdens de bestuursvergadering van 26 februari jl. hebben we moeten stilstaan bij de invulling van de bestuursportefeuille Fiscaal en de benoeming van een nieuwe voorzitter.

Formeel

Conform de statuten (artikel 10, lid 3) benoemt de Algemene vergadering, op voordracht van de zittende bestuursleden, bestuurders uit de (vennoten/directeuren van de) leden. Conform de statuten (artikel 10, lid 4) benoemt de Algemene vergadering, op voordracht van het bestuur, uit het bestuur een voorzitter.

Extra ALV

De eerstvolgende Algemene Vergadering staat gepland op 10 december 2021. Gezien de vele uitdagingen waar onze leden, bureau en bestuur voor staan, en de dienende en verbindende rol die de voorzitter (daarbij) binnen en buiten onze vereniging vervult, vindt het bestuur het van belang om deze formele stap naar voren te halen.

Het bestuur heeft daarom besloten om een extra digitale Algemene Ledenvergadering uit te schrijven in juni 2021. Het bestuur zal de voordracht van de bestuurder (portefeuille Fiscaal) en de voorzitter voorbereiden op basis van de geschetste kerntaken en de vastgestelde profielen. Elk SRA-lid ontvangt de oproepingsbrief voor deze Algemene Ledenvergadering volgens de daartoe gestelde termijn. 

Opmaat

Het bestuur heeft ook een besluit genomen over de huidige invulling van de rol en functie van voorzitter en boegbeeld namens SRA, in aanloop naar de ALV van juni 2021. Met haar lange staat van dienst als bestuurder en aanjager binnen onze sector, is bestuurslid Diana Clement AA RA bereid gevonden om de voorzittershamer op te nemen, daarbij gesteund en in nauwe samenwerking opererend met de andere bestuursleden en het bureau.

De werkzaamheden voor en de vertegenwoordiging namens SRA op de portefeuille Fiscaal zullen we tot juni 2021 pragmatische invulling geven vanuit de vereniging.

Mocht u meer informatie wensen, neemt u dan contact op via bestuur@sra.nl.