Thuis in uw branche

Jaar uitstel Belastingdienst voor één rekeningnummer toeslag

Klein succes voor lobby NBA, NOAB en SRA

  • Publicatiedatum: 3-6-2014

Bij het aantreden van staatssecretaris Wiebes, stuurden beconorganisaties NBA, NOAB en SRA op 6 februari jl. een gezamenlijke oproep naar hem om het proces rond het eenbankrekeningnummer voorlopig stop te zetten. Van stopzetten wil de staatssecretaris niet weten, maar de Belastingdienst krijgt als het aan Wiebes ligt wel een jaar uitstel om ervoor te zorgen dat iedere ontvanger van toeslagen en/of teruggaven één gecontroleerd bankrekeningnummer heeft. Een klein succes voor onze lobby.

Op maandag 2 juni informeerde Eric Wiebes per brief de Tweede Kamer over de actualiteit rond één bankrekeningnummer en de terugvordering van onterecht uitgekeerde toeslagen. De complexiteit van de ICT-systemen van de Belastingdienst is met name debet aan de kwetsbaarheid en fragiliteit van benodigde systemen voor het een bankrekeningnummer toeslag.

Uit de brief: Gelet op deze situatie ben ik van plan om in het kader van één bankrekeningnummer een tweetal maatregelen door te voeren die er toe moeten bijdragen dat de uitbetaling aan burgers en bedrijven niet opnieuw in de knel komt, zonder daarbij overigens concessies te doen aan een fraudebestendig uitbetalingsbeleid:

  1. de verlenging van het overgangsrecht tot 1 juli 2015: gedurende het overgangsrecht betaalt de Belastingdienst nog uit op het bekende oude rekeningnummer voor die burgers en bedrijven waarvoor de Belastingdienst nog geen geverifieerd rekeningnummer tot haar beschikking heeft. De reden hiervan is dat ik het in het licht van de huidige stand van zaken van de ICT-systemen binnen de Belastingdienst niet verantwoord vind op korte termijn systeemaanpassingen door te voeren om het verificatieproces van deze groep burgers en bedrijven nog voor 1 juli 2014 af te ronden; 
  2. uitsluiting van de omzetbelasting van de tenaamstellingsverplichting die geldt op basis van de wet één bankrekeningnummer. 

Meer informatie 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren