Thuis in uw branche

Ketenpartijen nadrukkelijk aan zet

Kabinetsmaatregelen voor het wettelijke controledomein

  • Publicatiedatum: 23-3-2020
CTA

‘Een positieve grondhouding bij de gezamenlijke uitwerking van de kabinetsmaatregelen voor het wettelijke controledomein’. Minister Hoekstra van Financiën schetste in een overleg op vrijdag 20 maart jl. met SRA-voorzitter Jan Zweekhorst de noodzaak en het belang dat ketenpartijen AFM, NBA en SRA, samen met de te benoemen kwartiermaker, concrete invulling gaan geven aan de uitwerking van het maatregelenpakket.

SRA onderschrijft de heldere kabinetsoproep om als sector en ketenpartij mee te bouwen. Uit de ledenbijeenkomsten die SRA organiseerde, blijkt ook die positieve grondhouding. Wel bestaan nog veel vragen, met name over definities. Het is vóór uitwerking van maatregelen van belang om die definities samen eerst helder te hebben gemaakt.

Factsheet maatregelen accountancyIntegrale aanpak

Daarnaast vindt SRA het van belang om ook de overige domeinen binnen de accountancysector te betrekken bij de uitwerking van maatregelen, met name rond toezicht.

Accountantsorganisaties kennen immers naast toezicht op het wettelijke controledomein, ook kwaliteitstoetsingen op andere domeinen zoals de samenstelpraktijk of -in het geval van SRA-leden- de fiscale praktijk. Het belang van samenwerking dat minister Hoekstra schetst om te komen tot een integrale aanpak, is hier met name evident.

Geen one size, fits all

SRA waardeert de wijze waarop zowel de Commissie Toekomst Accountancysector als de minister van Financiën oog hebben voor de proportionaliteit van de maatregelen en de daarmee gepaard gaande lasten voor grote en kleinere accountantsorganisaties. SRA streeft ernaar om te komen tot maatregelen, wet- en regelgeving voor alle partijen in de keten, die de mkb-toets zonder meer kunnen doorstaan.

Vervolg

Het SRA-bestuur zal de brief van de minister en de gevolgen daarvan voor onze leden met een Wta-vergunning de komende tijd verder bestuderen. Op 7 april 2020 vindt een rondetafelgesprek plaats in de Tweede Kamer met de Monitoring Commissie Accountancy en de Commissie Toekomst Accountancysector. De kabinetsreactie wordt op 22 april a.s. besproken tijdens een Algemeen Overleg Accountancy in de Tweede Kamer. SRA kijkt ernaar uit om de uitdagingen die voor ons liggen, samen met de kwartiermaker en ketenpartijen op te pakken.