Thuis in uw branche

Klankbordgroep zet schouders onder vernieuwd platform

  • Publicatiedatum: 17-12-2019

Het SRA-BiZ-benchmarkplatform wordt vernieuwd en krijgt naast de huidige functionaliteiten meer mogelijkheden, zoals uw eigen logo in de pdf-rapportages, meer filteropties en de toevoeging van extracomptabele data. Denk aan vierkante meters en fte’s waarmee kpi’s kunnen worden berekend.

Klankbordgroep BiZDit is een wens van veel ondernemers, liefst visueel gepresenteerd via een dashboard. De BiZ-klankbordgroep met betrokken deelnemers denkt mee en geeft advies. Visionplanner gaat het platform in opdracht van SRA bouwen met een verwachte eerste oplevering in Q2-2020.

Als het aan de leden van de BiZ-klankbordgroep ligt, is de belangrijkste vraag hoe BiZ nog actiever ingezet kan worden binnen de eigen organisatie. Hiervoor moeten we terug naar de
basis: wat is de belangrijkste toegevoegde waarde voor de ondernemer? Is dat wel eens gevraagd? “Strategisch advies”, is het antwoord. Jos Felix: “De klant vindt het fantastisch. Hij wordt vergeleken met het gemiddelde, natuurlijk klopt de vergelijking nooit 100%, maar dan begint het gesprek. Over de toekomst en de kansen voor de ondernemer. Waar wil hij naartoe? BiZ levert ons regelmatig nieuwe klanten op.”

Vergelijkbaarheid en kwaliteit

Terug naar de cijfers: de benchmark bevat 250.000 jaarrekeningen, over 2018 alleen al ruim 30.000 (september 2019). Feitelijk de grootste en meest actuele benchmark van Nederland waarmee op het kleinste SBI-niveau kan worden gebenchmarkt, zelfs per rechtsvorm, grootte en regio. Zo kan een schoenenwinkel of tandarts al worden vergeleken met de branchegemiddelden in de specifieke regio, met een uitsplitsing naar rechtsvorm. Kunnen de vergelijkende cijfers en de stuurinformatie nóg specifieker?

De klankbordgroep is enthousiast over de voorgestelde toevoeging van extra parameters als vierkante meters en fte’s, en de berekening van gemiddelde kpi’s per branche. Een andere optie is om meer specifieke benchmarks mogelijk te maken, bijvoorbeeld een vergelijking met een ‘peer group’, of een vergelijking met ondernemingen met een vergelijkbare personeelsomvang. Wellicht kan dit in de toekomst ook mogelijk gemaakt worden?

Tot slot wordt gesproken over een norm per branche, bijvoorbeeld op basis van een meerjarenvergelijking, om hiermee de afwijkingen van de individuele onder nemer ten opzichte van het gemiddelde beter in kaart te krijgen. Dit is nuttige informatie bij de risicogerichte samenstelopdracht en de cijferbeoordeling. Hier is al een begin mee gemaakt met de ontwikkeling van de SRA-BiZ-Analyzer.

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur november 2019

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur