Thuis in uw branche

Kwaliteit controles in het onderwijs bij SRA-kantoren voldoende

  • Auteur: Redactie
  • Bron: SRA
  • Publicatiedatum: 4-6-2012

Op het accountantsoverleg bij de Inspectie van het Onderwijs zijn de reviews van de controles over het boekjaar 2010 geëvalueerd. Hieruit bleek dat de mkb-kantoren gemiddeld genomen slecht gescoord hebben. Een rondgang langs SRA-kantoren leerde gelukkig dat de reviews vrijwel allemaal als voldoende zijn beoordeeld.

Desalniettemin vraagt SRA Bureau Vaktechniek de SRA-leden die actief zijn in het onderwijs, nadrukkelijke aandacht te hebben voor de kwaliteit van de controles in het onderwijs. Het controleprotocol OCW/EL&I 2011 (versie 5 december 2011) is leidend voor de controle van onderwijsinstellingen. Belangrijke tekortkomingen kwamen voor bij die onderdelen waar de inspectie door middel van een zogeheten handreiking expliciete aandacht voor had gevraagd.

De controleprotocollen en handreikingen geven zeer uitgebreide en gedetailleerde voorschriften voor het uitvoeren van de controle. Accountants van onderwijsinstellingen dienen integraal kennis te nemen van deze stukken, die worden gepubliceerd op de website van de Inspectie van het onderwijs, onder het hoofdstuk controleprotocol.

Voor 2011 zijn nog geen handreikingen gepubliceerd. De handreiking 2010 is over dat jaar vooralsnog onverkort van toepassing.

SRA is graag bereid de kantoren vaktechnisch te ondersteunen bij de uitvoering van de controles in het onderwijs. U kunt deelnemen aan een vaktechnisch overleg of de cursus Controle en verslaggeving bij onderwijsinstellingen. Bureau Vaktechniek beantwoordt ook alle vaktechnische vragen over de controle en verslaggeving van onderwijsinstellingen. U kunt uw vragen mailen naar vaktechniek@sra.nl.

SRA werkt tot slot aan een 'statement of qualifications' dat SRA-kantoren kunnen gebruiken om hun cliënten in de onderwijssector beter te kunnen informeren over de mogelijkheden die zij in huis hebben.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren