Thuis in uw branche

Meer dan een jaar een nihil-aangifte?

  • Publicatiedatum: 28-7-2020
Administratie

Op dinsdag 28 juli 2020 stuurt de Belastingdienst een brief aan ca. 30.000 ondernemers die over geheel 2019 en tot nu toe over 2020 een zogenaamde nihil-aangifte instuurden, oftewel een btw-aangifte deden waarin geen btw wordt aangegeven of teruggevraagd.

Voor de Belastingdienst is dit een sterke indicatie dat deze belastingplichtigen hun ondernemende activiteiten hebben gestaakt en dat hun omzetbelastingnummer (ob-nummer) en het btw-id kan worden ingetrokken.

De brief heeft tot doel de ondernemers te informeren dat de Belastingdienst van plan is het omzetbelastingnummer in te trekken, tenzij zij per brief duidelijk kunnen maken dat er geen sprake is van een staking. Deze reactie moet uiterlijk 1 september a.s. bij de Belastingdienst binnen zijn. Vorig jaar heeft de Belastingdienst deze brief ook verstuurd.

De Belastingdienst heeft, gezien de vakantieperiode, de reactietermijn verlengd ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft de Belastingdienst aan SRA laten weten.