Thuis in uw branche

Mensen voor het vak behouden

  • Bron: Accountancy Vanmorgen
  • Publicatiedatum: 7-6-2023
Accountancy Vanmorgen Magazine

Als het métier van de accountant evolueert, verandert branchevereniging SRA mee. Zo belichaamt de organisatie hoe het eraan toe gaat in het vak. "We dragen uit hoe waardevol en mooi het is om accountant te zijn."

Voor accountants en fiscalisten die er eens serieus de pest in hebben, is een gesprek met directeur Pauline van Esterik en projectmanager arbeidsmarktcommunicatie Mandy Nijhuis van SRA een aanrader. Van Esterik: "Het accountantsvak is een eervol ambt. Accountants doen een lange opleiding en worden daarna belangrijk raadsman van bedrijven. Het is de mooiste baan die er is." Nijhuis: "Denk blije klanten, toffe werkzaamheden, en, waar dat vroeger nog weleens minder het geval was, een goede werk-privébalans.” SRA behoeft in de accountancy geen introductie. De vereniging is netwerkorganisatie, kwaliteitslabel en belangenbehartiger van de aangesloten kantoren. In totaal zijn 375 mkb-kantoren door heel Nederland lid. Het kantoor van SRA staat in Utrecht. Van Esterik schetst: “We hebben zo’n 55 fte in dienst; we werken in een open sfeer, als familie. In die zin lijken we goed op de bedrijven die we vertegenwoordigen."

Gezamenlijke backoffice

SRA is bijna 35 jaar geleden opgezet door accountantskantoren als gezamenlijke backoffice: met hr-diensten, met een gezamenlijk stagebureau en een eigen Bureau Vaktechniek. Naast kennis brengen, via opleidingen, nieuwsbrieven, handreikingen en sociale media, laat SRA zijn leden kennis delen. Dat gebeurt via een besloten deel van de website en via evenementen. SRA organiseert regionaal verschillende soorten sessies: soms voor delegaties van kleinere kantoren, soms voor grotere kantoren, en vaak ook gemengd. Zo’n event kan verschillende vormen aannemen: van sparsessie tot gastcollege. Inhoudelijk kan het over van alles gaan: over jaarrekeningen opstellen, over toezicht, met een gastspreker van de AFM, over fiscale vraagstukken en trends. "Het aanbod passen we aan al naar gelang wat onze leden nodig hebben", vult Van Esterik aan. "Leren van elkaar – 'Hoe doen mijn collega-kantoren het?' – is daarbij belangrijk."

Impact als accountant

Dezer dagen gaat er veel aandacht naar hr. De arbeidsmarkt voor accountants en fiscalisten is bijzonder krap, dus bij het werven en behouden van medewerkers kunnen veel kantoren wel wat hulp gebruiken. Medewerkers werven is aan de kantoren zelf. Maar daarbuiten doet SRA veel. Om te beginnen bij de studenten. Nijhuis: "We gaan met onze leden langs op alle hogescholen. Aan eerstejaars, die vaak nog verschillende richtingen kunnen kiezen, leggen we uit hoe het vak in elkaar zit en hoeveel impact je kunt maken als accountant. Ook brengt SRA studenten met de bus naar kantoren toe." Jongeren hebben veel interesse in thema’s als een informele sfeer en inclusie, of duurzaamheid en impact. Over de link tussen accountancy en duurzaamheid vertelt Van Esterik: "Bedrijven krijgen steeds meer te maken met duurzaamheidseisen. Onze leden beginnen ondernemers hierin te begeleiden. Dat gaat voorzichtig aan en vooral met praktische handvatten. Zo kunnen ze wijzen op producten die straks niet meer als duurzaam zullen worden gezien. Een onderneming kan vaak nu al voorsorteren door zo’n product aan te passen." Van Esterik vervolgt: "Onze leden bereiken grofweg 55 procent van het mkb als adviseur. Dat is nog eens impact, als onze leden al die bedrijven een duwtje in de goede richting kunnen geven!"

Lokaal werk

SRA maakt arbeidsmarktcampagnes (denk De Winst van Werkgeluk en Jouw Wereldbaan Dichtbij) om werken bij een mkb-kantoor onder de aandacht te brengen. Groot thema de dag van vandaag, zeker ook onder jongeren, is lokaal werk. Nijhuis: "Veel jongeren die wij bereiken hoeven niet per se naar de Amsterdamse Zuidas voor een baan bij de grote accountantskantoren. Liever werken ze bij een lokaal kantoor. In de accountancy kan je én een heel waardevolle en uitdagende baan hebben én tegelijkertijd dicht bij huis werken." Die laatste opmerking brengt Pauline van Esterik bij een ander groot thema. Schandalen geboren in integriteitskwesties deden het imago van het vak lange tijd geen goed. Ook is er veel te doen geweest om de werkdruk van accountants.

Dit alles was reden voor SRA om in 2016 een jaarlijks cultuuronderzoek onder zijn leden te starten, de SRA-Cultuurscan, in 2019 uitgebreid met een werkdrukonderzoek. "In de laatste editie van ons Cultuur- en Gedragsonderzoek kwam naar voor dat 96 procent van de werknemers van SRA-kantoren werkplezier ervaart en dat 95 procent autonomie ervaart. Daarnaast geeft 92 procent aan zich vrij te voelen ter sprake te brengen wat men vindt en voelt. Medewerkers bij SRA-kantoren durven tegenspraak te geven en kunnen zichzelf zijn. Dan durf ik toch te zeggen dat er een mismatch is tussen wat de buitenwereld denkt en wat er in de accountancy gebeurt, in ieder geval bij onze leden. We zijn druk bezig met dit perceptieprobleem, we willen mensen voor het vak behouden en ook meer zij-instromers aantrekken."

Accountancy Vanmorgen MagazineBallotage

De kwaliteit waar SRA prat op gaat, wordt geborgd door ballotage en reviews. Om lid te worden van SRA moeten de aangesloten kantoren voldoen aan kwaliteitseisen. Het SRA-keurmerk ziet toe op volledige dienstverlening van de SRA-leden, inclusief het fiscale domein. De SRA-Reviewcommissie toetst onafhankelijk de kwaliteit, vóór aanvang en ook tijdens het lidmaatschap. Sowieso om de zes jaar gaat de reviewcommissie bij leden langs. Zijn er aandachtspunten, dan volgen periodieke ontwikkelgesprekken. Ook via kennissessies en terugkerende activiteiten als het SRA-Cultuur-en Gedragsonderzoek, werken SRA-leden aan de eigen ontwikkeling. Nijhuis sluit af: "Bij SRA staat een verbetercultuur hoog in het vaandel. Dus dát faciliteren we."

Dit artikel komt uit de eerste editie van het Accountancy Vanmorgen-magazine met het thema Lifestyle en carrière. Dit magazine is verschenen in mei 2023.