Thuis in uw branche

Met constructief samenwerken bereiken we veel meer

  • Publicatiedatum: 19-6-2015

Op vrijdag 19 juni stond in het FD een artikel met de kop 'Kleinere accountantskantoren zinnen op coup', waarin de voorzitter van Novak, vereniging van accountants werkzaam in het mkb, stelt dat kleinere accountantskantoren het beleid van de beroepsorganisatie hekelen en daarom tegen de beoogde nieuwe voorzitter moeten stemmen.

Logo SRA KleinHet SRA-bestuur is tegen zo'n stellingname. Door de jaren heen hebben we als vereniging van kantoren werkzaam in het mkb veel kunnen bereiken door constructief met de beroepsorganisatie samen te werken, ook op punten waar we het principieel even niet eens waren en werden. Harde noten werden en worden gekraakt, maar altijd vanuit hetzelfde doel: de kwaliteit en het imago van het beroep bevorderen en zorgen dat accountantskantoren in het mkb goed hun werk kunnen doen.

SRA-kantoren staan voor kwaliteit, in de eigen organisatie en in het beroep. Deze kwaliteit creëer je als kantoor zelf, maar ook samen met anderen daar waar het gaat om het imago van het beroep. Staan voor kwaliteit in de sector betekent dat vanuit die zienswijze en vanuit eigen kracht je elkaar als organisaties en als personen moet kunnen bereiken zonder schade toe te brengen aan het beroep. Tegenstemmen tegen een individu voegt niets toe maar breekt juist af.

Accountants werkzaam in het mkb moeten juist als geen ander weten dat samenwerken met anderen cruciaal is voor een goed eindresultaat. Dat deze weg moeilijker is dan alleen maar aanschoppen tegen het systeem of individuen, is evident maar daardoor juist een uitdaging. Daar waar het gaat om de 'gewraakte' hervormingsagenda zijn we in de werkgroep niet-OOB druk doende om de maatregelen voor het mkb-segment te herformuleren zodat ze werkbaar en toepasbaar zijn binnen onze mkb-kantoren. Dat geldt ook voor het goodwill-model.

Noblesse oblige, geldt wat ons betreft: als je jezelf als professional serieus neemt, zul je je als professional ook verantwoordelijk moeten opstellen. Dat verwachten niet alleen andere vakgenoten van ons maar ook onze stakeholders. Laten we als kantoren in het mkb het imago van ons beroep en onze beroepsvereniging samen hoog houden.

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren