Thuis in uw branche

Ministerie doet mededeling over toepassing artikel 6:10 AWB bij voortijdig ingediend massaal bezwaar

  • Publicatiedatum: 10-2-2012

Het Ministerie van Financiën heeft een standpunt ingenomen over de toepassing van artikel 6:10 AWB bij een voortijdig ingediend massaal bezwaar. Deze mededeling die het Ministerie van Financiën hierover gezonden heeft aan SRA, treft u hierna volledig aan.

SRA is momenteel in overleg met andere belangenorganisaties en komt - als daar aanleiding toe is - nog met een reactie.

Standpunt Ministerie van Financiën

Geachte heer/mevrouw,

Op 8 februari 2012 is er een vervolgoverleg geweest over de bijzondere procedure voor het aanleveren van bezwaren privé gebruik auto BTW. Door externe partijen is een ervaren knelpunt naar voren gebracht betreffende bezwaren tegen het besluit van de inspecteur tot teruggaaf van het in de aangifte omzetbelasting over het laatste tijdvak van 2011 terug gevraagde bedrag aan omzetbelasting. Het ging daarbij over de ontvankelijkheid.

Deze bezwaren zijn ontvankelijk als ze zijn ingediend binnen zes weken nadat de inspecteur een besluit heeft genomen om de teruggaaf geheel of gedeeltelijk te verlenen of niet te verlenen.

Op grond van art. 6:10 AWB is het bezwaar ook ontvankelijk indien ten tijde van de indiening van het bezwaar het besluit van de inspecteur reeds tot stand is gekomen, maar belanghebbende dit besluit nog niet heeft ontvangen. Bij tijdig ingediende aangiften omzetbelasting, die op hun laatst op 31 januari 2011 zijn ingediend, is dit besluit van de inspecteur normaalgesproken genomen voor 11 februari ’12 en is belanghebbende daarover voor 11 februari 2012 van in kennis gesteld door middel van een beschikking en teruggaaf. In situaties waarin dit niet het geval is, zal dit besluit door de inspecteur normaalgesproken genomen worden voor 17 februari ’12 en wordt belanghebbende daarover voor 25 februari ’12 van in kennis gesteld. Dit betekent dat bezwaren die tegen een (gevraagde) teruggaaf omzetbelasting over laatste tijdvak van 2011 op 10 februari ’12 worden ingediend normaalgesproken ontvankelijk zullen zijn, omdat er al een besluit is genomen mbt gevraagde teruggaaf door de inspecteur, welk besluit belanghebbende op of omstreeks 10 februari ’12 ontvangt. Is dat niet het geval dan kan later een wel ontvankelijk bezwaarschrift worden ingediend tegen de teruggaafbeschikking die dan normaalgesproken rond 25 februari ’12 op de mat bij de belanghebbende ligt.

Voor de bezwaren tegen teruggaafbeschikkingen kunnen extra collectieve bezwaren worden ingediend.

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren