Thuis in uw branche

Moet door de effecten van het coronavirus de jaarrekening nu 'on hold' worden gezet?

  • Publicatiedatum: 18-3-2020
Thuiswerken

Er komen veel vragen binnen bij bureau Vaktechniek over de gevolgen van het coronavirus voor de jaarrekening. Een van deze vragen is of de jaarrekeningen die momenteel worden uitgebracht, 'on hold' moeten worden gezet.

Onzekerheden

Feit is, dat er sprake is van belangrijke onzekerheden en omstandigheden die van dag tot dag kunnen wijzigen. Het tot een jaar na afgifte verklaring vooruitkijken is op dit moment onmogelijk. Ook omtrent de vaktechnische gevolgen is nog onduidelijkheid en de meningen zullen hierover ook verdeeld zijn. De NBA heeft, zoals bekend, een (geactualiseerde) Alert 42 uitgebracht. Echter, op dit moment is er nog geen eenduidig, helder antwoord mogelijk op de vraag of jaarrekeningen ‘on hold’ moeten worden gezet.

Uitstellen

Gezien de grote onzekerheden zou SRA – waar mogelijk - de voorkeur hebben om de opmaak van jaarrekeningen 2019 voorlopig uit te stellen in afwachting van nieuwe ontwikkelingen. De wettelijke opmaakdatum van 31 mei 2020 (bij boekjaar = kalanderjaar 2019) bij bv’s en nv’s is nog niet in zicht. Bovendien lijkt een beroep op uitstel in verband met bijzondere omstandigheden hier gerechtvaardigd.

Toereikende toelichting

Er kunnen zich echter situaties voordoen dat jaarrekeningen toch eerder opgemaakt moeten worden en voorzien dienen te worden van een controle- of samenstellingsverklaring. Op dit moment is noch door het management noch door de accountant iets zinnigs te zeggen over de (toekomstige) situatie van een entiteit, de financiële gevolgen voor de entiteit en hiermee de continuïteit. Omdat bij zowel management als accountant onzekerheid bestaat, zal naar onze mening de (onzekere) situatie en de (mogelijke) gevolgen voor de entiteit toereikend moeten worden toegelicht in de jaarrekening. De ene sector wordt – op dit moment - harder geraakt dan de ander, doch een toelichting van deze belangrijke gebeurtenis na balansdatum lijkt SRA in alle gevallen op zijn plaats.

Continuïteitsveronderstelling

Een continuïteitsveronderstelling in de grondslagen lijkt ons op dit moment aan de orde. Er is immers belangrijke onzekerheid omtrent de continuïteit van (vrijwel) iedere entiteit. Uiteraard zal de tekst/strekking hiervan bij een horecabedrijf anders luiden dan bij een supermarkt, maar onzekerheid is er zeker. Bij het inschatten van de onzekerheid is het vrijwel onmogelijk verwachtingen te formuleren op basis van bijvoorbeeld de periode tot en met 6 april 2020. Immers, niemand weet het en het kan van dag tot dag veranderen.

Nieuwe signalering

SRA werkt momenteel aan een signalering waarin nader wordt ingegaan op de gevolgen van het coronavirus voor de werkzaamheden van de accountant. In deze signalering zal onder meer aandacht zijn voor de gevolgen voor de jaarrekening, de bevestiging bij de jaarrekening, groepscontroles en het bestuursverslag. Deze signalering zal naar verwachting uiterlijk begin week 13 (23 maart) beschikbaar zijn voor SRA-leden.

Meer informatie is te vinden op de site van de NBA.

Wat betekent de uitbraak van het Coronavirus voor uw kantoor en uw klant? In ons beknopte Dossier Corona hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren