Thuis in uw branche

Mogen intermediairs/belastingconsulenten de naam en het BSN van klanten gebruiken?

  • Publicatiedatum: 11-9-2018

Antwoord Belastingdienst: De naam en het Burgerservicenummer (BSN) van klanten zijn persoonsgegevens. Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden voor welomschreven doeleinden. De naam van een klant mag worden verwerkt als dat noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening (toestemming en/of overeenkomst); anders weet u niet om wie het gaat.

Het BSN mag alleen verwerkt worden voor doeleinden bij de wet bepaald. In sommige situaties moet een (financieel) adviseur dus het BSN verwerken.

Gemachtigde hulppersoon

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft eerder dit jaar - in een casus over een verzekeringsadviseur - aangegeven dat een onafhankelijk financieel adviseur vaak de positie inneemt van een 'gemachtigde hulppersoon'. De financieel adviseur treedt tegenover de burger op als adviseur en tegenover een externe instanties als de gemachtigde van die burger.

Als in die verhouding voor het uiteindelijk af te nemen financieel product c.q. de te verlenen dienst het BSN wettelijk moet worden verwerkt, dan is de financieel adviseur van de burger gemachtigd tot het gebruik van het BSN. De burger mag en moet het BSN in die situatie immers zelf ook aan de financiële instelling bekend maken. Dit betekent dus dat de adviseur in al die situaties het BSN gewoon namens de klant mag doorgeven aan de instantie.

Niet voor andere doeleinden

De financieel adviseur mag het BSN van zijn klant niet voor andere doeleinden gebruiken; dus niet [als registratienummer van de klant] voor zijn eigen administratie. Het antwoord is gebaseerd op deze publicatie 'Adfiz: verzekeringsadviseur mag BSN gewoon gebruiken als het nodig is'. 

Mag de belastingconsulent het btw-identificatienummer met daarin opgenomen het BSN nog gebruiken?

De Autoriteit Persoonsgegeven heeft in juli 2018 een onderzoeksrapport gepubliceerd en zich daarin kritisch uitgelaten over het gebruik door de Belastingdienst van het btw-identificatienummer met daarin opgenomen het BSN. Het rapport heeft betrekking op de Belastingdienst en richt zich tot de Belastingdienst.

De ondernemer [eenmanszaak van een natuurlijke persoon] en de belastingconsulent moeten zich houden aan de wettelijke bepalingen voor de omzetbelasting.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren