Thuis in uw branche

Nadere uitwerking leidt tot aangepaste regeling voor energie-intensief mkb

  • Bron: Rijksoverheid
  • Publicatiedatum: 9-11-2022
Bakkerij

Het kabinet heeft de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) in oktober aangekondigd. Energie-intensieve mkb’ers krijgen een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs tot een maximum van € 160.000. Het gedetailleerder uitwerken van de TEK leidt tot een aangepaste voorwaarde. De hoogte van de energiekosten moet nu minimaal overeenkomen met 7% van de omzet. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Op basis van de al aangekondigde gedetailleerdere uitwerking stelt het kabinet nu vast dat het niet terecht is om de energiebelasting - een vast deel van de energiekosten dat niet in dezelfde mate sterk stijgt als de verbruikskosten - een variabel in plaats van een vast onderdeel te laten zijn van de berekening waarmee de energie-intensiviteit in de TEK wordt bepaald. Dat verandert niets aan de doelgroep van de TEK: enkele tienduizenden kleinere mkb-ondernemingen. Maar het leidt er wel toe dat het percentage energie-intensiviteit waaraan een ondernemer moet voldoen omlaag gaat van 12,5% naar 7%.

Lees het volledige bericht op Rijksoverheid.nl

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren