Thuis in uw branche

Nieuw: branchesignalering 'Gebruikelijk loon medisch specialisten met een aanmerkelijk belang 2019'

  • Publicatiedatum: 24-5-2019

Het loon van een aanmerkelijkbelanghouder moet ten minste gesteld worden op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. In deze branchesignalering geven we een berekening voor het gebruikelijk loon van medisch specialisten, waarbij is uitgegaan van de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten.

Naar onze mening geven deze arbeidsvoorwaarden een goede grondslag voor de berekening van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.


Naar de branchesignalering 'Gebruikelijk loon medisch specialisten'