Thuis in uw branche

Nieuw! De SRA & Dapas Compliance Manager

Unieke onlineapplicatie voor klant- en opdrachtacceptatie

  • Publicatiedatum: 20-3-2019

Om grip te krijgen op het proces van klant- en opdrachtacceptatie heeft Dapas Software, in samenwerking met SRA, een onlinetool ontwikkeld: de SRA & Dapas Compliance Manager.

Compliance ManagerMet deze applicatie kan het accountantskantoor de integriteitsrisico’s die bij acceptatie spelen, systematisch in kaart brengen. Tevens zorgt het voor procesoptimalisatie. Dapas is verantwoordelijk voor de softwareontwikkeling en is licentiehouder. SRA heeft op basis van de huidige wet- en regelgeving de inhoudelijke content aangeleverd.

Tool ontbrak

SRA vernam van zijn leden dat een handige tool ontbrak waarmee iedere klant- en opdrachtacceptatie op een eenduidige en vaste wijze aan de eisen uit de wet- en regelgeving getoetst kan worden. Deze eisen kunnen complex zijn en gelden niet alleen voor de auditpraktijk. Als de klant- en opdrachttoetsing op efficiënte wijze wordt uitgevoerd en vastgelegd, wordt een solide ‘klantfoto’ gemaakt. Deze klantfoto kan dienen als basis voor de SIRA (Systematische Integriteitsrisico Analyse).

Procesoptimalisatie

Tevens was er behoefte aan een stuk procesoptimalisatie. René Rademakers van SRA Vaktechniek: "We weten dat de klant- en opdrachtacceptatie niet altijd op consistente wijze plaatsvindt. Daarbij, de kwaliteitsbepaler van een accountantskantoor moet eigenlijk in één oogopslag kunnen zien wat het risicoprofiel is van de klantportefeuille." Een praktische softwareoplossing die hierbij structuur aanbrengt, was dus zeer wenselijk.

SRA-input

Jacco Oudhof van Dapas software: "Dapas software ontwikkelde een geheel nieuwe cloudoplossing en workflowtool, de Dapas Compliance Manager. SRA leverde vervolgens de content." Na een testfase met een zestal SRA-accountantskantoren is nu versie 1.0 beschikbaar, speciaal voor SRA-accountantskantoren.

Slimmigheidjes

De applicatie zorgt dat het kantoor het proces van klant- en opdrachtacceptatie volledig digitaal kan organiseren. Het is in de basis een unieke vragenlijst. De tool dwingt echter een vast proces af met op bepaalde punten verplichte toelichtingen. Rademakers: "Afhankelijk van de antwoorden geeft het bijzondere signalen af. Er zijn slimmigheidjes ingebouwd waardoor juist die personen, die binnen het kantoor er iets van moeten vinden, op tijd een signaal krijgen en betrokken worden in het beslisproces."

Losse applicatie

De SRA & Dapas Compliance Manager draait nu (nog) als een losse applicatie in de cloud. De applicatie wordt op termijn aan CRM-pakketten gekoppeld.

Speciaal aanbod voor SRA-leden

Ieder SRA-kantoor kan de applicatie 14 dagen gratis uitproberen, daadwerkelijk met eigen klanten. Tot en met juni 2019 kost een licentie € 20 per gebruiker per maand. Na die datum gaat het nieuwe prijsmodel van de SRA & Dapas Compliance Manager gelden, met een starttarief van € 35 per gebruiker.

Naar de SRA-Dapas Compliance Manager