Thuis in uw branche

Nieuw: praktijkhandreiking Vastgoed in holdingstructuren

  • Publicatiedatum: 12-1-2024
Vastgoed

In deze nieuwe praktijkhandreiking van SRA-Vaktechniek wordt ingegaan op enkele specifieke aspecten voor de overdrachtsbelasting bij overdracht van vastgoed binnen een concern door middel van een juridische afsplitsing.

Er bestaan enige verschillen tussen de faciliteiten in de inkomsten- en vennootschapsbelasting enerzijds en die in de overdrachtsbelasting anderzijds. Voor de eerstgenoemde heffingen kan een vrijstelling van toepassing zijn, terwijl dat voor de overdrachtsbelasting niet het geval is. Te gemakkelijk wordt uitgegaan van het denkkader zoals dat voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting geldt, terwijl voor de overdrachtsbelasting toch enkele verschillen bestaan. Overigens lijkt in de jurisprudentie een tendens zichtbaar op grond waarvan de voorwaarden toch naar elkaar toe kruipen.

Naar de praktijkhandreiking