Thuis in uw branche

Nieuw sanctiepakket Rusland: verbod op accountancy- en belastingadviesdiensten

  • Publicatiedatum: 10-6-2022
Let op

Naar aanleiding van de Russische inval in de Oekraïne heeft de Raad van de Europese Unie op 3 juni jl. een akkoord bereikt over een nieuw pakket aan sancties. Dit zogenaamde 'zesde' pakket kent diverse maatregelen waaronder een verbod op accountancy- en belastingadviesdiensten dat direct rechtsgeldig is.

Het verbod luidt als volgt: 'Het is verboden om direct of indirect accountancy-, audit-, met inbegrip van wettelijke controle, boekhoudkundige of belastingadviesdiensten, zakelijk en managementadvies of diensten in verband met public relations te verlenen aan de regering van Rusland, of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen'.

Wat valt onder het verbod?

Gelet op bijlage II bij Verordening (EG) nr. 184/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen, hebben accountancy-, audit-, boekhoudkundige en belastingadviesdiensten betrekking op:

  • de registratie van handelstransacties voor ondernemingen en anderen;
  • het onderzoek van boekhoudverslagen en financiële verklaringen;
  • de planning en advies op het gebied van bedrijfsbelastingen; en
  • het opstellen van belastingdocumenten. 

Zakelijk en managementadvies en public relations omvatten advies-, begeleidings- en operationele-bijstandsdiensten voor het bedrijfsleven op het gebied van ondernemingsbeleid en -strategie en de algehele planning, structurering en controle van een organisatie. Managementvergoedingen, managementcontroles; advies inzake marktbeheer, personeelsbeheer, productiebeheer en projectbeheer; en advies-, begeleidings- en operationele diensten ter verbetering van het imago bij de klanten en de betrekkingen met het publiek en met andere instellingen zijn allemaal inbegrepen.

Uitzonderingen en ontheffingen

Het verbod kent enkele uitzonderingen. Bovengenoemd verbod geldt niet voor: 

  • diensten verschaft aan juridische personen, entiteiten en lichamen die in Rusland gevestigd zijn maar eigendom zijn of gecontroleerd worden door entiteiten gevestigd in de Europese Unie, of 
  • het verlenen van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging, uiterlijk op 5 juli 2022, van contracten die niet in overeenstemming zijn met dit artikel en die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

Ook kunnen ontheffingen worden verleend voor humanitaire doeleinden of voor activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Rusland rechtstreeks bevorderen. Eventuele verzoeken voor ontheffingen of vergunningen voor de export leveringen van deze diensten kunnen deze dienstverleners doen bij de centrale dienst in- en uitvoer van de belastingdienst (douane).

Gerelateerde documenten