Thuis in uw branche

Nieuw: Signalering Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

  • Publicatiedatum: 24-3-2022
Administratie

Op 1 januari 2021 is de WHOA in werking getreden. Wat is de WHOA nu precies? En op welke wijze kunnen klanten daar gebruik van maken en welke rol kunt u binnen die regeling vervullen?

Onderdeel van breder pakket

De WHOA is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen, zoals de Wet versterking positie curator en de Europese Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie, om de effectiviteit van het insolventierecht te verbeteren. 

Hoofdlijnen, rol en eisen accountant

Deze signalering gaat in op de hoofdlijnen van de WHOA zelf, zodat u de meer algemene vragen van uw klant over de WHOA kunt beantwoorden en/of uw klant daarin op algemene wijze kunt adviseren. Wanneer kun je de WHOA toepassen en wat zijn de eisen en gevolgen van een WHOA-akkoord? Tot slot besteden we aandacht aan de rol van de accountant in het kader van de WHOA en de eisen voor accountants.

Naar de praktijkhandreiking