Thuis in uw branche

Nieuw: SRA-jaarverslag MVO 2023

  • Publicatiedatum: 8-12-2023
SRA MVO-verslag

In het verslag komt onze gezamenlijke reis, een echte zoektocht, tot uitdrukking. In dat zoekproces is geprobeerd om maatschappelijk verantwoord ondernemen vanuit de geest van het CSRD-framework schaalbaar te maken voor een organisatie of onderneming in het mkb. Samen met stakeholders heeft SRA drie thema’s benoemd die in een later stadium vertaald gaan worden naar ambities, korte termijndoelen en kritieke prestatie indicatoren:

  1. belangenbehartiging leden
  2. welzijn & kwaliteit (medewerkers)
  3. autoriteit op kwaliteit

Ook al zijn we nog niet op onze eindbestemming, een volledig verslag volgens het CSRD-raamwerk, we beogen hiermee om vanuit een voortrekkersrol onze leden en stakeholders mee te nemen in de stappen die we hebben gezet. In het komende boekjaar wordt verder gewerkt aan verdere concretisering van stuurinformatie. 

Lees het SRA-Jaarverslag MVO

Meer weten wat SRA doet om leden te ondersteunen op het gebied van duurzaamheid? Bekijk ons Dossier Duurzaamheid