Thuis in uw branche

Nieuw! SRA-Salarisonderzoek wordt SRA-Arbeidsvoorwaardenonderzoek

  • Publicatiedatum: 13-5-2024

Het voormalige SRA-Salarisonderzoek is fors uitgebreid en heet vanaf dit jaar Arbeidsvoorwaardenonderzoek. Het onderzoek is gesplitst in twee deelonderzoeken: het Salarisonderzoek en het Onderzoek Secundaire Arbeidsvoorwaarden. Met name dit laatste onderzoek is met een flink aantal nieuwe vragen uitgebreid.

Benchmarkonderzoek

Nieuwe opzet 2024-2025: Arbeidsvoorwaardenonderzoek

Theo Reuters, hoofd HRM bij SRA: "Wij houden al jaren een salarisonderzoek onder de leden. Hierin zijn de gegevens van ruim 11.000 medewerkers en 550 vennoten van SRA-kantoren opgenomen, waardoor dit representatieve onderzoek het grootste salarisonderzoek in Nederland is onder accountants- en belastingadvieskantoren. Eerder bestond het Salarisonderzoek uit zowel de primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden, vanaf dit jaar zijn deze twee dus gesplitst."

Het Arbeidsvoorwaardenonderzoek bestaat per 2024 uit twee deelonderzoeken:

  1. Salarisonderzoek: bestaande uit een medewerkersgedeelte en een vennotengedeelte
  2. Secundaire Arbeidsvoorwaarden: inclusief openstaande vacatures en voorgenomen salarisverhoging 2025

De onderzoeken zijn uitgesplitst naar kantoorgrootte, aantal medewerkers, uitgesplitst naar regio en SRA-breed.

Secundaire arbeidsvoorwaarden: uitvraag in zomer 2024

"Dit nieuwe deelonderzoek is een stevige uitbreiding van wat eerder werd uitgevraagd. Tal van secundaire én tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen, waardoor u een beter beeld krijgt of uw organisatie in de pas loopt met collega-kantoren", aldus Reuters. 

Onder meer wordt uitgevraagd naar het gemiddelde aantal vakantie- en/of adv-dagen, extra andere vrije dagen, het type pensioenregeling, de studiekostenregeling (onder andere de betaling en terugbetaling daarvan), lease- en mobiliteitsregelingen (inhoudelijk en voor welke functies), reiskostenvergoedingen, overwerkvergoedingen (voor welke functies wel en welke niet?), bonusregelingen, thuiswerkvoorzieningen, overige regelingen et cetera.

Reuters: "Ook wordt in dit onderzoek gevraagd naar het aantal openstaande vacatures én de voorgenomen collectieve en individuele salarisverhoging voor 2025. Deze belangrijke informatie krijgt u dan tijdig in 2024, zodat u uw voorgenomen salarisaanpassingen voor 2025 daarmee kunt vergelijken."

Salarisonderzoek: uitvraag in januari 2025

"Het Salarisonderzoek wordt voortaan uitgevraagd in januari. Dit levert u een belangrijk voordeel op. U beschikt veel eerder, voorheen was dit in oktober, over de actuele salarisgegevens en uurtarieven. Zo kunt u uw data al in het begin van het jaar vergelijken met de benchmark en zo mogelijk nog bijsturen in het lopende jaar", stelt Reuters.

Met het Salarisonderzoek krijgt u inzicht in de actueelste salarissen van medewerkers per functie bij SRA-kantoren. U ontvangt twee aparte rapporten: een medewerkers- en vennotengedeelte. 

Medewerkersgedeelte

In het Medewerkersgedeelte worden de cijfers en gegevens uitgevraagd van onder meer de gemiddelde aanvang- en eindsalarissen van 65  verschillende functies verdeeld over 16 disciplines, betaalde salarissen, de gemiddeld leeftijd van medewerkers, de geprognosticeerde uurtarieven en declarabele uren.

Vennotengedeelte

In het Vennotengedeelte wordt gevraagd naar de gemiddelde managementfee, de geprognosticeerde winst, de gemiddelde productiviteit en de uurtarieven en declarabele uren.

Ook weten wat anderen voornemens zijn wat betreft het salaris 2025?

Wilt u weten wat uw collega-kantoren voornemens zijn wat betreft collectieve en individuele salarisverhoging voor 2025? En of uw primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in de pas lopen? Doe dan mee aan het Arbeidsvoorwaardenonderzoek. U vindt hier meer informatie over beide onderzoeken.

Wilt u zich gelijk aanmelden? Dat kan ook. Check dan gelijk de optie voor het complete pakket Benchmarkonderzoeken, bestaande uit de Kantorenbenchmark, het IT-kostenonderzoek én het Arbeidsvoorwaardenonderzoek. Daarmee heeft u cruciale managementinformatie voor uw kantoor in handen. 

Heeft u nog vragen over de nieuwe opzet van het Arbeidsvoorwaardenonderzoek? Neem dan contact op met Theo Reuters:

Theo Reuters

Theo Reuters
Hoofd HRM
T 030 656 60 60
E onderzoeken@sra.nl