Thuis in uw branche

Nieuw! SRA-Signalering Frauderisicoanalyse

  • Publicatiedatum: 20-3-2024
Euro

SRA heeft een Signalering uitgebracht die dieper ingaat op de bevindingen uit het AFM-rapport ‘Scherper op frauderisico’s!’. We hebben deze bevindingen ingedeeld op basis van de diverse onderdelen van het risico-inschattingsproces, de (mogelijke) gevolgen voor de uitgevoerde verdere controlewerkzaamheden nader uitgewerkt en ter illustratie van deze bevindingen een aantal gerapporteerde voorbeelden uit het onderzoek opgenomen.