Thuis in uw branche

Nieuwe SRA-Praktijkhandreiking Vreemde Valuta

  • Publicatiedatum: 6-1-2012

De nieuwe SRA-Praktijkhandreiking Vreemde Valuta, die de verwerking, waardering, presentatie en toelichting van vreemde valuta in de jaarrekening behandelt, is nu te downloaden.

De praktijkhandreiking beschrijft:

  • de verwerking van transacties en saldi van activa en passiva luidende in vreemde valuta;
  • de omrekening van de resultaten en de financiële positie van een bedrijfsuitoefening in het buitenland die in de jaarrekening van de rechtspersoon is verwerkt op basis van integrale consolidatie, proportionele consolidatie of volgens de vermogensmutatiemethode;
  • de omrekening van de resultaten en de financiële positie van een rechtspersoon in een presentatievaluta, indien deze afwijkt van de functionele valuta.
Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren