Thuis in uw branche

Nieuwe SRA-voorzitter Diana Clement: werken aan een toekomstbestendig SRA

  • Publicatiedatum: 29-6-2021
Diana Clement

De Algemene Ledenvergadering van SRA heeft vandaag ingestemd met de voordracht en benoeming van Diana Clement AA RA tot bestuursvoorzitter.

Clement is sinds 2011 actief binnen de vereniging, als bestuurslid/adviseur en in andere functies. Daarnaast heeft zij zich jarenlang actief ingezet voor en binnen het accountantsberoep: onder meer als bestuurslid, vicevoorzitter en voorzitter van de NOvAA ten tijde van de fusie met het NIVRA, als vicevoorzitter van de NBA, en als lid van de Werkgroep toekomst accountantsberoep die in september 2014 het rapport ‘In het Publiek belang’ publiceerde. Clement is partner en lid van het dagelijkse bestuur bij BORRIE, een klein middelgroot accountantskantoor.

Diana Clement fungeerde vanaf februari jl. al als waarnemend voorzitter vanwege het plotselinge overlijden van Jan Zweekhorst. Ter nagedachtenis aan hem werd een moment van stilte gehouden. De nieuwe bestuursvoorzitter maakte tijdens de vergadering bekend dat SRA een jaarlijkse prijs wil instellen die de naam van Jan Zweekhorst zal dragen. De prijs wordt in het teken gesteld van een bijzondere prestatie, geleverd door een SRA-kantoor of daarbuiten. Op deze manier houden we het onafgemaakte werk en de drive van Jan binnen de vereniging in ere. 

Toekomstbestendig SRA

Tijdens de ALV deelde Clement haar agenda voor de toekomst: “We opereren in een sterk veranderd landschap, vol verandering, ontwikkeling en beweging. Dat biedt potentieel. Samen met u, onze leden, wil ik dat potentieel omzetten in mooie kansen, perspectieven en innovaties. Voor SRA als vereniging, en ook voor uw eigen praktijk als onderdeel van de club. Om dat waar te maken moeten we blijven verbinden en samenwerken. Dat vergroot onze veerkracht, onze weerbaarheid en onze toekomstbestendigheid. Daar ligt onze kracht. 

Wat mij betreft doen we dat met nog meer oog voor de eigenheid van elk SRA-kantoor. Al onze leden, hoe divers ook samengesteld, moeten nut en noodzaak van het SRA-lidmaatschap zien en ervaren. De gemengde praktijk is van belang, maar net zo belangrijk zijn de delen die onze gemengde praktijk maken: de samenstelpraktijk, de fiscale praktijk en alle andere disciplines die in de SRA-kantoren worden uitgeoefend. We staan voor de kwaliteit van het beroep en de SRA-leden. En we staan voor diversiteit van onze kantoren. Dat betekent nog meer diensten op maat, en daar past wat mij betreft ook een andere manier van communicatie bij. Zo kunnen we nog meer betekenis geven aan ‘van, voor en door de leden’. Aan zinvolle en inhoudsvolle samenwerking. 

Ik werk graag vanuit de dialoog en verbinding. Dat is alleen mogelijk door op zoek te gaan naar wat we met elkaar gemeen hebben, naar wat ons bindt. Dat is hoe wij vanuit SRA samenwerken met onze stakeholders. Daarmee bereik je mijns inziens heel veel, niet alleen voor SRA maar ook voor iedere tint in het mooie kleurenpalet van het brede beroep. 

De SRA-kantoren zijn de adviseurs van het mkb. Daar zet ik me graag als voorzitter, samen met mijn medebestuursleden en de SRA-bureaumedewerkers, voor in.”

Fiscale versterking

Edwin de WitteNaast Diana Clement werd drs. Edwin de Witte door het SRA-bestuur voorgedragen voor de vacature van algemeen bestuurslid met fiscale achtergrond. De Witte is partner bij KroeseWevers en zet zich binnen SRA in als docent en voorzitter van de Commissie Fiscale Kwaliteit. Ook is hij betrokken bij het Platform Horizontaal Toezicht. 

De Witte: “De afgelopen jaren heeft Jan Zweekhorst het fiscale domein binnen en buiten SRA gezicht gegeven en op de kaart gezet. Mijn doel is om dit verder uit te bouwen, het SRA-geluid en de belangen van onze leden in de diverse fiscale gremia te laten horen. Daarnaast wil ik samen met de vele belastingadviseurs binnen de club verder bouwen aan de kwaliteit van de fiscale werkzaamheden bij de kantoren en de wijze waarop wat dit als SRA kunnen faciliteren. Uiteraard zal hierbij ook de doorontwikkeling van horizontaal toezicht een belangrijke rol spelen.” 

Het SRA-bestuur bestaat nu uit de volgende leden: Diana Clement (bestuursvoorzitter), Roland Ogink (vicevoorzitter), Stephen Seijkens (penningmeester), Harry Marissen (secretaris), Paul Dinkgreve (bestuurslid), Edwin de Witte (bestuurslid).