Thuis in uw branche

Nieuwe werkwijze bezwaren btw privégebruik auto

  • Publicatiedatum: 20-1-2012

De Belastingdienst heeft - mede door inbreng van SRA – een werkwijze gepubliceerd voor een praktische aanlevering van de bezwaren PGA OB. Het betreft hier een concept-regeling. Intermediairs kunnen tot 25 januari hierop commentaar leveren.

Onderstaand treft u de voorgestelde werkwijze van de Belastingdienst aan:

NB: Waar 'wij' staat, wordt de Belastingdienst bedoeld.

Regeling bezwaarschriften btw privégebruik auto

Fiscale dienstverleners maken namens hun cliënten bezwaar tegen het aangegeven btw-bedrag voor privégebruik auto op de laatste btw-aangifte over 2011. Wij bieden deze dienstverleners de mogelijkheid om in 1 keer bezwaar te maken voor al hun cliënten die hiermee te maken hebben.

Proefprocedures

Wij voeren drie proefprocedures over bezwaren van belastingplichtigen tegen de btw betaling voor privégebruik auto over 2011:

1. de toepassing van het Besluit uitsluiting aftrek over de eerste helft van 2011 waarbij het bezwaar luidt dat geen btw over privégebruik auto door werknemers hoeft te worden voldaan in verband met de gelijkstelling met een auto waarvoor geen bijtelling voor de inkomstenbelasting/loonbelasting plaatsvindt (mede in relatie tot de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 01 juni 2011)

2. de toepassing van de regeling voor eenmanszaken (art. 15 Uitvoeringsbeschikking) waarbij het bezwaar luidt dat geen btw meer hoeft te worden voldaan voor privégebruik auto door de ondernemer in verband met een lopende zaak bij het Hof van Justitie (zaak C-594/10) en in verband met de gelijkstelling met een auto waarvoor geen bijtelling voor de inkomstenbelasting/loonbelasting plaatsvindt (mede in relatie tot de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 01 juni 2011)

3. de toepassing van de normale waarde van artikel 8, vierde lid van de Wet op de omzetbelasting 1968 welke regeling met terugwerkende kracht tot 1 juli 2011 is ingevoerd. Het gaat hierbij om privégebruik auto wanneer de auto tegen een lagere eigen vergoeding voor privégebruik ter beschikking is gesteld dan de normale waarde van dat privégebruik. Het bezwaar luidt dat de btw-heffing over de normale waarde niet kan worden toegepast.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren